De 070 nummers (universele nummers) die door onze onderneming worden gebruikt laten je toe om ons 24/7 te bereiken dankzij een voorgeconfigureerde "routing" van de oproepen op het moment dat deze plaatsvinden. (Bv: wanneer je onze technische dienst wenst te bereiken buiten de kantooruren, als je de meldkamer wenst te bereiken waar uw installatie op is aangesloten.)

Deze 070 nummers zijn tevens geprogrammeerd in de geïntegreerde modems van de geïnstalleerde beveiligingsinstallaties. Wij gebruiken deze nummer om de telefonische transmissie van alarmsignalen om te leiden wanneer er een defect optreedt met onze telefoonlijn en dit zonder moeten over te gaan tot het herprogrammeeren van de nummer in de modem van alle aangesloten installaties.

Deze toepassing heeft ons in het verleden reeds meermaals toegelaten om de transmissie van de alarmsignalen te garanderen tijdens technische storingen op het telefoonnetwerk.

Teneinde de transmissie van signalen naar de meldkamer of naar de programmatie modem in onze technische dienst te optimaliseren en te garanderen hebben wij voor deze oplossing geopteerd.

Bij gebruik van een klassiek "02" nummer zouden wij niet in staat zijn om de omleiding signalen te garanderen bij technische euvels met de telefoonlijn.

Wij hebben dus voorkeur gegeven aan deze oplossing om de transmissie van de signalen het best te garanderen, dit zowel naar de meldkamer alsook naar de installaties van onze technische dienst


TARIEF VOOR DEZE DIENST:
De tarifiering voor dit type nummer is 0,30€/min en wordt door het merendeel van de telefonie operatoren per seconde gefactureerd.

Sommige operatoren factureren echter via het principe "1ste gebruikte seconde = Facturatie van minimaal 1 minuut". Indien u in dit geval bent nodigen wij je uit om contact op te nemen met jouw operator om hen te verzoeken enkel het verbruikte aantal seconden aan te rekenen.

In het geval van alarmtransmissie is de tarificatie van dit type nummer niet veel hoger dan dat van een klassiek nummer want de transmissietijd is van heel korte duur (+/- 5 à 8 seconden).

START- EN EINDDATUM VAN DE DIENST:

De 070 nummers die gebruikt worden voor het bereiken van onze administratieve, technische dienst alsook meldkamer zijn in gebruik sinds 2 januari 1995

De 070 nummers die gebruikt worden in de configuratie van de modems zijn in gebruik vanaf de indienstname van jouw beveiligingsinstallatie en worden gedeprogrammeerd nadat je ons een verzoek voor verbreking bezorgt van uw contract, conform aan wat er in jouw onderhoudscontract alsook meldkamercontract is vermeld.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE :

Wij blijven ter  beschikking voor alle bijkomende vragen die je hieromtrent zou hebben. Je kan onze contactgegevens terugvinden op onze contactpagina.