Tyverisikring

Ultimativ guide: Vælg den rigtige tyverialarm til din butik

8 Minutter |
janvier 2019

Der er intet værre, end at møde ind til ubehagelige overraskelser, når man skal åbne sin butik. For at undgå den type overraskelser, er det vigtigt at investere i en tyverialarm. Tyverialarmen kan nemlig hjælpe med at beskytte mod indbrud og tyveri, og skabe tryghed for dine medarbejdere. Med den rigtige tyverialarm kan du trygt koncentrere dig om at drive din butik og give dine kunder den bedste service.

Ultimativ guide: Sådan vælger du den rigtige alarm til din butik

Her er din ultimative guide til valg af den rigtige tyverialarm til din butik!

For at gøre det lettere for dig at vælge den rigtige tyverialarm til din butik, har vi her samlet nogle af de vigtigste informationer du bør kende til, inden du foretager dit valg.

Denne ultimative guide indeholder:

Vi håber at du med vores guide bliver klædt bedre på til at vælge den helt rigtige tyverialarm.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, eller ønsker at høre mere om dine muligheder.

Rigtig god læselyst og tak fordi du læser med.

Hvordan vælger du den rigtige tyverialarm til din butik?

Der findes utrolig mange forskellige typer af tyverialarmer på markedet, så det kan være svært at finde den helt rigtige, der passer til dit behov. Du har måske også overvejelser omkring pris, kvalitet, hvad alarmen skal kunne og hvor brugervenlig den skal være for dit personale.

For at sikre, at du får den rigtige tyverialarm til din butik, kan det være en god idé at søge professionel hjælp. En professionel konsulent kan hjælpe med at lave en risikovurdering til dig, der tager højde for din butiks sikkerhedsrisici og give dig anbefalinger og rådgivning til, hvilken alarmløsning der vil passe bedst til din butik.

Hvad er tyverisikring?

Tyverisikring er en form for fysisk eller elektronisk sikkerhed, der bruges til beskyttelse mod indbrud, tyveri og hærværk i din butik. En typisk tyverialarm består af et kontrolpanel og tilknyttede sensorer, der kan detektere hvis der sker uautoriseret adgang til butikken.

Hvad består en tyverialarm af?

De fleste alarmsystemer vil bestå af flere forskellige typer af sensorer. De mest almindelige omfatter magnetkontakter på døre og vinduer, der kan aktivere alarm, hvis døren eller vinduet åbnes, samt bevægelsesdetektorer, som kan aktivere alarm, hvis en person bevæger sig rundt i lokalet.

Der findes dog også mange andre typer af sensorer, som i kombination med magnetkontakter og bevægelsessensorer, kan udbygge alarmløsningen og optimere sikringen af din butik. Andre populære sensorer er glasbrudsdetektorer, der kan aktivere alarm i tilfælde af en rude eller et vindue smadres, samt røgalarmer som kan detektere røgudvikling.

Alarmsystemet vil derudover oftest også inkludere en eller flere sirener, der afgiver en høj lyd, hvis alarmen aktiveres, samt et eller flere betjeningspaneler, hvor medarbejderne kan slå alarmen til og fra på.

Hvilke typer tyverialarmer findes der?

Der findes mange forskellige typer af tyverialarmer. De mest anvendte til butikker er enten et kabelbaseret system, også kaldet en trådført alarm, eller en trådløs version, der anvender radiobaserede enheder.

Fordelen med et trådført system er, at det oftest er mere driftssikkert. Der skal ikke skiftes batterier i sensorerne og der opstår heller ikke problemer med kommunikationen mellem sensorerne og kontrolpanelet. Det er dog mere omfattende at installere og kræver kabling fra hver eneste sensor hen til kontrolpanelet. Kablede systemer stiller derfor krav til, hvordan kabler kan fremføres til sensorerne, enten ved at blive bore ind i vægge eller lofter. Da det ikke altid er mulighed i alle butikker, vælger mange en trådløs alarm i stedet for.

De trådløse alarmsystemer har nemlig den fordel, at de ikke kræver kabling til hver enkelt sensor. De er derfor oftest lettere at installere, og kan samtidig gøre omkostningen til installationen lavere. De fleste moderne trådløse tyverialarmer er meget driftssikre og anvender forskellige tekniske metoder, til at sikre kommunikationen mellem sensoren og kontrolpanelet opretholdes sikkert. En trådløs løsning kræver dog løbende vedligehold, da de fleste sensorer vil være batteridrevne og dermed kræve løbende udskiftning af batterierne, for at sensorerne virker.

Hvad der er rigtigt for din butik, afhænger derfor af flere forskellige faktorer. Hvordan systemet kan installeres, hvilket niveau af driftssikkerhed du ønsker og hvor ofte løsningen har brug for at blive serviceret.

Hvem overvåger tyverialarmen?

Et forsikringsgodkendt alarmsystem er derudover koblet op til en kontrolcentral, hvor alarmen overvåges døgnet rundt af professionelle alarmoperatører. I tilfælde af indbrud eller tyveri, modtager kontrolcentralen signal fra din tyverialarm, og kan hurtig iværksætte tilkald af vagt eller politi.

Signalerne sendes fra alarmsystemet til kontrolcentralen på flere forskellige måder. Det mest almindelige former for transmission af signaler er via internetforbindelsen i din butik, hvor alarmen kobles til dit eksisterende kablede netværk. Der kan også etableres et seperat netværk specifikt til brug for tyverialarmen, hvis din IT-afdeling har særlige krav til brug af netværket i din butik.

Udover en kablet netværksforbindelse, vil de fleste moderne alarmsystemer også bruge GSM-netværket, altså via simkort, som bruger 4G- eller 5G-netværket. Det betyder at der er redundans af signalerne, så alarmen altid vil kunne afgive alarmen til kontrolcentralen, selvom mobilnetværket eller den kablede internetadgang bliver afbrudt.

Der kan til forskel fra privatalarmer være krav til erhvervsalarmer, omkring metoden for transmission af signaler fra tyverialarmen til kontrolcentralen. De fleste privatalarmer anvender kun et simkort til transmission af signaler, og er derfor ofte omtalt som en GSM alarm. Da sikkerhedsniveauet til butikker stiller større krav til alarmen, end hvad der gælder for privatalarmer, er det derfor altid en god ide at du får rådgivning fra en professionel konsulent, inden du vælger din alarmløsning.

Hvilke andre løsninger skal jeg overveje?

En tyverialarm vil i mange tilfælde også bruges sammen med andre typer af sikring, som fx videoovervågning, adgangskontrolsystemer, brandalarmer og mekanisk låsesikring.

Sikringsbehovet for din butik omfatter oftest mere end blot sikring mod indbrud. Du kan have brug for at skabe tryghed for dit personale i form af videoovervågning, så du er sikker på altid at have videodokumentation for opståede hændelser i en ordentlig HD kvalitet.

Du kan også have brug for at sikre butikken mod brand, enten ved at få installeret røgmeldere til din tyverialarmen eller få installeret en komplet brandalarm. Andre faktorer du skal være opmærksom på er kravene til den mekaniske sikring, altså til de fysiske låse, nøgler, hængelåse mv. men også adgangskontrol til brug for fx leverandører, der skal leverer varer til din butik.

Sikring af din butik består altså oftest af mere end blot en tyverialarm, men er en samling af forskellige løsninger og værktøjer, der i kombination med hinanden udgør din samlede sikringsløsning. De fleste butikker vil gerne have at de forskellige systemer og løsninger kan tale sammen med hinanden, så de er lette at bruge for både ejeren og personalet. Integrationen af de forskellige løsninger er derfor endnu en overvejelse du skal gøre dig, inden du vælger din alarmløsning.

Fordelene med en tyverialarm

En tyverialarm kan være den bedste og mest effektive løsning til at forhindre tyveri og hærværk i din butik. Et alarmsystem har en række fordele, som inkluderer øget sikkerhed, nedsat risiko for indbrud og hjælpe med at skabe tryghed for dine medarbejdere og kunder.

Virker præventivt mod indbrud og hærværk

Når du har en professionel tyverialarm installeret i din butik, vil der være skiltet tydeligt på dine indgangspartier og facader, at der er alarm med overvågning. Det er altså på den måde tydeligt for potentielle indbrudstyve, at din butik er overvåget med alarm, hvilket kan virke afskrækkende på gerningsmændende.

Skaber tryghed for dit personale

En tyverialarm skaber også tryghed for dit personale. Når dine medarbejdere skal åbne butikken om morgenen, undgår du at de møder ind til ubehagelige overraskelser efter fx et indbrud.

Når personalet skal lukke butikken om aftenen og gå hjem, gør en professionel alarmløsning det nemt at tilkoble systemet - og hvis personalet oplever problemer, vil de døgnet rundt kunne få hurtig hjælp fra vagtcentralen.

I butikkens åbningstid, kan tyverialarmen også hjælpe med at beskytte dit personale. Hvis butikken bliver udsat for røveri, kan tyverialarmen udvides med overfaldsalarmer, som personalet kan aktivere, så kontrolcentralen hurtigt kan reagere og sende politiet til butikken for hjælp.

Optimerer din drift med til- og frakoblingskontrol

En helt essentiel del af din butiksdrift, er naturligvis at butikken åbner til tiden, så dine kunder kan handle hos dig. Hvis dit personale ikke møder til tiden, kan det få konsekvenser for din drift og potentielle omsætning.

Her kan tyverialarmen også bruges, til effektivt at overvåge hvornår alarmen bliver slået til og fra. Hver gang dit personale tilkobler og frakobler tyverialarmen, sendes der et signal til kontrolcentralen. Det betyder først og fremmest at personalet på kontrolcentralen altid hurtigt og effektivt kan iværksætte reaktion i tilfælde af aktiverede alarmer, men det betyder også at de kan reagere på de signaler, de ikke modtager som forventet.

Du kan aftale med kontrolcentralen omkring, hvornår alarmen senest skal være frakoblet, så du er sikker på at personalet har åbnet butikken til tiden. Hvis din butik fx åbner klokken 09:00, kan det være at personalet senest skal have frakoblet alarmen klokken 08:00. Udebliver en frakobling af alarmen, betyder det at personalet ikke er mødt ind endnu. Kontrolcentralen kan i sådanne situationer så ringe til dig, så du kan sørge for at få fat i medarbejderen eller tilkalde en anden, der kan åbne butikken i stedet for.

På samme måde kan kontrolcentralen også hjælpe med at sikre, at butikken lukkes til tiden. Lukker butikken fx kl. 20:00, skal alarmen måske senest kl. 21:00 være tilkoblet af personalet. Udebliver en tilkobling, kan det være at personalet måske har glemt at slå alarmen til. Hvis alarmen ikke tilkobles korrekt og til tiden, vil den ikke være effektiv til at alarmere i tilfælde af indbrud. Kontrolcentralen kan så ringe til butikken, en kontaktperson hos dig eller som sidste foranstaltning sende en vagtpatrulje til butikken, for at slå alarmen til.

Reducerer dine omkostninger ved indbrud og hærværk

Det er altid ubehageligt at have haft indbrud i sin butik, og der vil oftest være en række praktiske opgaver, du skal tage dig af efter et indbrud. Du kan også have lidt et tab i form af de stjålne værdigenstande, samt have omkostninger til reetablering af potentielt ødelagte vinduer, døre osv.

Hvad mange ikke altid tager højde for, er de omkostninger du i tillæg kan have, altså det man normalt kalder for følgeskader. Følgeskader i forbindelse med indbrud kan omfatte tab til produktion, indkaldelse af ekstra personale til håndtering af oprydning, vareoptælling, indrapportering af skadesanmeldelser og ikke mindst erstatning af de varer, som skal genopfyldes i butikken.

Det kan få konsekvenser for dine direkte omkostninger ifm. indbruddet, men også resultere i tabt omsætning af de varer, som ikke længere står på hylderne, og dermed ikke kan købes af dine kunder.

Derfor er det vigtigt at du minimere dit potentielle tab mest muligt, så et indbrud får så få konsekvenser for din forretningsdrift som muligt. Der er en række tiltag du kan implementere i din sikringsløsning, som kan hjælpe med at reducere dit tab:

  1. Tågesikring: Udvider du din tyverialarm med tågesikring, også kaldet sikkerhedståge, vil dine lokaler i tilfælde af aktiveret tyverialarm blive fyldt med en kraftig tåge, der gør det svært at se for indbrudstyven. Ved at begrænse udsynet for tyven, gør du det sværere for tyven at stjæle dine varer.
  2. Opkobling til kontrolcentral: Når din tyverialarm er koblet til en Rigspolitigodkendt kontrolcentral, er din butik overvåget døgnet rundt. Det betyder at der hurtigt vil blive iværksat reaktion, hvis alarmen går i gang. En hurtig reaktion sikrer, at vagt og politi hurtigt kan være fremme ved din butik, og dermed reducere den tid en indbrudstyv har til at stjæle varer fra butikken.
  3. Alarmpakker med udrykning: Når du køber en tyverialarm, vil du blive tilbudt nogle forskellige pakker, der inkluderer et udvalg af ydelser. I de fleste tilfælde indeholder pakken en aftale om vagtudrykning, som betyder at en vagt hurtigt kan være fremme ved din butik, i tilfælde af alarm. Der findes forskellige typer af abonnementer, der kan tilpasses ud fra dit budget og dit behov.

Hvad er dit forsikringskrav fra dit forsikringsselskab?

Hvis du har en forsikring på din butik, skal du sørge for at kontrollere dit forsikringskrav, før du vælger en tyverialarm. Det er vigtigt at vide, hvilke krav forsikringen stiller til dig, så du sikrer din butik i overensstemmelse med kravet fra forsikringsselskabet.

Som tommelfingerregel vil de fleste butiksejere have et krav om at overholde sikringsniveau 20S, 30S eller 40S. De forskellige sikringsniveauer stiller forskellige krav til, hvilken type alarmløsning du skal vælge, og hvor mange komponenter den skal bestå af. Niveauet afgøres oftest ud fra hvor store værdier din butik ligger inde med og hvor lette de er at stjæle for potentielle indbrudstyve.

Bliver din butik udsat for indbrud eller tyveri, og overholder din tyverialarm ikke kravet fra dit forsikringsselskab, kan du få problemer med at få forsikringen til at dække dit tab. Vi anbefaler derfor, at du altid kontakter dit forsikringsselskab og får oplyst dit sikringsniveau, inden du investerer i en tyverialarm til din butik.

Du kan læse mere om de forskellige forsikringskrav hos Forsikring & Pension her.

Sådan vælger du den rigtige leverandør af din tyverialarm

Når du er på udkig efter den helt rigtige tyverialarm til butik, vil du kunne vælge en række forskellige leverandører og installatører, der kan levere din alarmløsning til dig.

Inden du vælger en leverandør, skal du være opmærksom på, om din installatør er godkendt og hvordan leverandøren kan hjælpe dig med servicering og rådgivning.

Vælg en forsikringsgodkendt installatør

En meget vigtig komponent i at vælge den rette tyverialarm til din butik, er at du vælger en professionel installatør. Det er vigtigt at vælge en installatør, der er godkendt af Forsikring & Pension, så du er sikker på at din tyverialarm er korrekt installeret og overholder den løbende servicering og vedligeholdelse af systemet.

En kompetent installatør vil udføre en grundig test af dit system, før det er klar til brug. Testen vil undersøge om alle komponenter fungerer, som de skal. Teknikeren som foretager installationen vil også tilpasse tyverialarmens indstillinger, og give dig og dit personale en grundig instruktion i den daglige brug af systemet.

Vær opmærksom på serviceberedskab og årligt eftersyn

Det kan også være afgørende for dig, hvor din leverandør er fysisk placeret i forhold til butik. Hvis installatøren har stor afstand til din butik, kan det tage længere tid at få en servicetekniker til at komme ud og foretage fejlretning, hvis der opstår fejl på systemet.

Din tyverialarm skal også løbende vedligeholdes og efterses. Normalt vil der som minimum være krav til et årligt eftersyn, der skal tilsikre at systemet fungerer som det skal. Dit valg af leverandør skal derfor tage højde for, om det årlige eftersyn er inkluderet i prisen og om det planlægges og udføres efter reglerne.

Opstår der fejl på systemet, skal du også kunne få hurtig hjælp. Når du vælger din leverandør, skal du derfor være sikker på, at leverandøren har et beredskab af serviceteknikere, der kan foretage fejlretning inden for kort tid, samt kan sørge for afhjælpning af fejl og iværksætte tiltag, hvis alarmen ikke er funktionsdygtig.

Kom godt i gang med professionel tyverisikring i dag

For at undgå ubehagelige overraskelser skal du vælge den helt rigtige tyverialarm til din butik, der både tager højde for dit budget og dit konkrete behov. Det er også vigtigt, at du vælger en autoriseret installatør, der er godkendt af Forsikring & Pension og som kan tilbyde hurtig fejlretning og det nødvendige årlige eftersyn.

Med den rigtige tyverialarm og en professionel leverandør kan du sikre dine værdier, dit personale og dine kunder, og du kan trygt koncentrere dig om at drive din butik og give dine kunder den bedste service.

Få en gratis og uforpligtende risikovurdering allerede i dag. Kontakt os på telefon 70234949 og bliv ringet op af en rådgiver, eller skriv til os på dk.salg@sbdinc.com. Vi besvarer din henvendelse inden for højst 48 timer på alle hverdage.

Løs dit sikkerhedsbehov i dag