STANLEY Validrone

STANLEY Validrone™ er vores produktlinje af løsninger til detektering og positionering af droner og deres piloter.

STANLEY Validrone™ er vores produktløsning til at detektere og lokalisere droner og deres piloter.

I de senere år er salget af droner steget. Markedsprognoser viser, at der er solgt over 20 millioner droner verden over. Øget brug af droner betyder også en øget trussel mod for eksempel luftfarts-, forsvars- og faciliteter som fængsler og sportsarenaer.

Truslen fra droner kan opdeles i fem kategorier, baseret på motiv og brugertype:

  • Virksomhedsspionage (indsamling af oplysninger)
  • Hackerangreb (aflytning, cyberangreb, mv.)
  • Transport (smugling ved fx fængsler og grænser)
  • Angreb (terrorangreb, hærværk, maksimal skade)
  • Hobby (risiko for kollision, personskade, følsomme faciliteter)
Validrone Camera looking at Drone detection

Radiobaseret løsning med detektion på op til 3 km.

Systemet kortlægger dronens position på et kort og forudsat at fjernpiloten er inden for synsvidde, kan piloten også lokaliseres. Validrone™ muliggør unik situationsbevidsthed via sin lange rækkevidde, der kan opdag trusler tidligt, samt visuelt verificere vha. automatisk positionerede PTZ-kameraer. På denne måde kan du hurtigt vurdere truslen - og iværksætte passende tiltag derefter.

DOWNLOAD PRODUKTBLAD

Validrone findes i 3 forskellige versioner

Det er let at komme i gang med Validrone! Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, lige fra den basale mindre beskyttelse til den store og avancerede version. Dét betyder at alle virksomhedsstørrelser kan være med - både hvad angår omkostning og indfrielse af det konkrete behov.

TAL MED EN KONSULENT

Validrone Installation by Technician
Validrone Essential Drone in the Air

Validrone™ Essential

Validrone™ Essential er en hurtigt implementérbar dronedetekteringssensor, der leverer alarmer og rapportering i realtid over luftrummet. Tjenesten er tilpasset små og mellemstore faciliteter, såsom kontorejendomme, fabrikker, datacentre og mindre fængsler og korrektionsfaciliteter.

DOWNLOAD DATABLAD

Validrone™ Professional

Takket være et integreret PTZ-kamera, kan du med Validrone™ Professional registrére, lokalisere og verificére droner i dit luftrum, på en omkostningseffektiv måde. Tjenesten er velegnet små og mellemstore faciliteter såsom fabrikker, datacentre, logistikvirksomheder og mellemstore fængsler.

DOWNLOAD DATABLAD

Validrone Professional Photo of Prison and Correctional
Validrone Enterprise Photo Industrial Photo with Clouds

Validrone™ Enterprise

Validrone™ Enterprise er den mest sofistikerede løsning inden for Validrone. Ved hjælp af RF-sensorer, placeret rundt om anlægget, opdages indtrængende droner hurtigt og der opnås en visuel verifikation ved hjælp af dét PTZ-kamera, der er tættest på dronen. Validrone™ Enterprise er velegnet til mellemstore og store faciliteter såsom sportsarenaer, større fængsler, kraftværker og lufthavne.

DOWNLOAD DATABLAD

Bliv klogere på, om STANLEY Validrone™ kan være en løsning for din virksomhed. Få foretaget et forstudie, på din lokation i dit miljø, så løsningen kan afprøves under de konkrete rammer.

Få foretaget et forstudie

Er din virksomhed eller organisation klar til at håndtere de risici, som droner udgør? STANLEY Security's branchespecifikke risikovurderinger er skræddersyet til at evaluere risici med droner, undersøge dit luftrum og anbefale løsninger til risikoreduktion.

DOWNLOAD FORSTUDIE

Arial Photo of City Infrastructure used for Validrone Example

Forstå risikoen ved uønsket indtrængen droner: Hvor skal man starte?

Risikoen for uønskede droneindbrud øges, når den globale droneflåde vokser. Dette er en udfordring, som mange virksomheder og organisationer står over for - hvordan kan vi reducere risikoen for ulovlige og uønskede droneoperationer?

STANLEY Security har nu udviklet en gennemførlighedsundersøgelse, der fokuserer på at identificere de risici og udfordringer, der findes i et specifikt luftrum.

Alle faciliteter kan angribes af droner, nedenfor et par eksempler på særligt udsatte lokationer og faciliteter:

Drone shot flyover of barbed wire with a drone in the shot
Fænglser & Korrektionsfaciliteter
Vi ser en stigende tendens til at smugle smugler ind i fængsler. Denne artikel er en af ​​mange, hvor stoffer og mobiltelefoner bringes ind i fængsler. Under Covid er dette steget yderligere. For at begrænse denne type handlinger ser vi hos STANLEY Securi
Photo of a Stadium used for Validrone Example Usecase
Stadion / Arena
At kampe eller koncerter stoppes på grund af droner, der besøger arenaer, er i denne sammenhæng det mindste problem. Vi mener, at du som besøgende skal være i stand til at føle dig sikker og ikke behøver at bekymre dig om tilstedeværelsen af ​​uautorisere
Photo of Airplane in an Aiport used for Validrone Usecase Example
Lufthavne & Flyvepladser
Der er set flere eksempler på lufthavne, der skal lukke i kortere eller længere perioder på grund af dronebesøg. Det er almindeligt kendt, at en drone kan udgøre en potentiel fare for fly og dets passagerer, hvorfor detektion er kritisk.
Photo of Pipelines for Energy and Infrastructure Examples
Energivæker & Infrastruktur
Infrastrukturen er en vital del af samfundet. Mange installationer er kritiske for lokalsamfundet, hvorfor de skal beskyttes effektivt - også mod risici fra droner.

Kom i gang med STANLEY Validrone i dag