I medierne

TechCrunch: Tracie Gildea fra STANLEY Security on Neurodiversity in Technology: Går virksomheder glip af nøgletalent?

Tracie Gildea speaking

Skrevet af Tracie Gildea til TechCrunch

Min søn blev diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse i første klasse. Som mor krævede det et økosystem af støtte fra skoler, rådgivere og familiemedlemmer for at sikre, at vi forstod hans behov og gav støtte til hans læring og personlige udvikling.

Min erfaring er, at mennesker med neurodiversitet konsekvent undervurderes for deres viden og færdigheder - men hvis min søn er en indikation af den værdi, de kan tilføre teknologiindustrien, så går virksomhedsledere glip af noget, indtil de prioriterer kognitiv mangfoldighed.

Læs hele artiklen af Tracie Gildea fra TechCrunch (bemærk at artiklen er på engelsk).