Integroidut ratkaisut

Integroidulla turvallisuusratkaisulla saat yhden alustan, jossa voit helposti ja yksinkertaisesti hallita kaikkia turvajärjestelmiäsi yhdessä paikassa.

Suojele työntekijöitä ja ratkaise turvallisuushaasteet integroidulla turvajärjestelmällä

Autamme sinua kokoamaan kaiken yhdelle alustalle, jota on helppo hallita, olitpa sitten vastuussa yhdestä tai useasta toimipaikasta.

Saumaton integraatio rikosilmoittimen, kulunvalvonnan, vierailijahallinnan ja kameravalvonnan välillä yhdeksi yhtenäiseksi alustaksi.

Tiedämme, että haluat suojella työntekijöitäsi ja tiloja, mutta tiedämme myös kuinka stressaavaa ja aikaa vievää voi olla useiden erilaisten turvajärjestelmien hallinta ja käyttö. Integroitujen turvajärjestelmien avulla monimutkaiset haasteet voidaan käsitellä helpommin. Tarjoamme  joustavia ja toimivia ratkaisuja turvallisuuden hallintaan yhdellä yksinkertaisella alustalla.

Remote Guarding logistiek
Integroitujen ratkaisuiden edut

Mikä on integroitu turvallisuuratkaisu?

Integroidut järjestelmät toimivat yhdistämällä kaikki olemassa olevat turvajärjestelmäsi (kuten rikosilmoitin, kulunvalvonta, paloturva, vieraiiljahallintajärjestelmät ja kameravalvonta) yhdeksi helposti hallittavaksi ekosysteemiksi. Tämä tarkoittaa, että voit keskittää erilaisten turva- ja kulunvalvontajärjestelmien hallinnan.

Turvajärjestelmien integroinnin päätarkoitus on helpottaa työntekijöiden ja yrityksesi suojaamista.

Kysy lisätietoja

Parempi yleiskuva

Saat paremman yleiskuvan kaikista turvaratkaisuistasi yhdeltä alustalta

Turvajärjestelmien käyttö ja ylläpito hoidetaan keskitetysti yhdeltä hallintaalustalta. Alusta yhdistää rikosilmittimen, kulunvalvonnan, kameravalvonnan ja paloturvan yhdeksi ja samaksi ratkaisuksi, joten sinun tarvitsee vain kirjautua yhteen järjestelmään hallitaksesi kokonaisvaltaisesti turvallisuutta.

Tämä luo järjestelmistä hyvän yleiskuvan ja tekee niiden toiminnasta paljon tehokkaampaa kuin jos järjestelmiä joutuisi hallitsemaan yksittäin.

Kysy lisätietoja

Hand holds key card up to smart lock mounted on wall.
Edut

Hyödynnä mahdollisuudet yhden keskitetyn hallintajärjestelmän avulla

Screen with alert icon.

Rikosilmoitinjärjestelmä

Integroi rikosilmoitinjärjestelmäsi helposti alustaan, jotta käyttö olisi vaivaton osa muuta turvallisuuden hallintaa yhdessä keskitetyssä järjestelmässä. 

Connect circles icon

Kameravalvonta

Olemassa olevat kamerasi voidaan helposti liittää alustaan, jolloin voit yhdistää kamaroiden kuvan osaksi muiden järjestelmien hälytysten hallintaa. 

Icon of square with alert lines.

Kulunvalvonta

Luo, hallitse ja ylläpidä työntekijöiden kulkuoikeuksia yhdestä keskitetystä järjestelmästä.

Bell icon.

Paloturva

Valvo ja hallitse paloturvaratkaisua helposti yhdestä keskitetystä järjestelmästä.

UNISON integrointialusta

Nykyaikainen turvallisuuden hallintajärjestelmä

Oikean turvallisuusjärjestelmän valitseminen tai monen eri järjestelmän integroiminen toisiinsa voi olla haastavaa. Yhdistämällä kaikki järjestelmät itsenäiseen Unison alustaan, saadaan yhtenäinen ja käyttäjäystävällinen ratkaisu koko turvallisuuden hallintaan.

Esimerkkejä integroitavista ratkaisumahdollisuuksista:

  • Kameravalvontajärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Rikosilmoitinjärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  • Avaintenhallintajärjestelmät
  • Hissijärjestelmät
  • Vierailijahallintajärjestelmät
Illustration of connected system icons

Unisonin edut

Unison-integrointialustalla voidaan kiinteistön turvallisuutta sekä tehostaa, että helpottaa. Unison tekee tämän automatisoimalla eri tekniikoita ja poistamalla käyttäjiltä turhia toimintoja. Samalla alijärjestelmien hälytyksiä ja toimintaa voidaan valvoa vektoripohjaisesta hallintagrafiikasta. Samasta grafiikasta voidaan valvoa niin kulunvalvontaa, paloilmaisimia, alueiden henkilömääriä, IT-verkkoja ja kiinteistön tai tuotantolaitteiden tilaa. Samalla käyttötarkoitukseen muokattavalla hallintagrafiikalla voidaan ohjata tilojen ja ovien käyttäytymistä esim. uhka- tai poikkeustilanteissa. Tilat voidaan myös automatisoida käyttötarpeiden mukaan muokkautuviksi.

Kysy lisätietoja

Osa STANLEY Securityn UNA™ -ekosysteemiä

STANLEY Securityn UNA™-ekosysteemi on täysin tarpeisiin mukautettavissa. Suunnittelemme ja integroimme tarvittavat turvallisuusjärjestelmät ja -palvelut auttaaksemme sinua yrityksellesi ja teollisuudenalallesi ominaisissa, ainutlaatuisissa turvallisuus- ja terveyshaasteissa.

Lue lisää UNA -ekosysteemistä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää integroitujen järjestelmien mahdollisuuksista?