Vikadiagnostiikka

Vikadiagnostiikkapalvelu valvoo turvallisuusjärjestelmien teknistä toimivuutta reaaliaikaisesti 24/7 -periaatteella. Palvelun avulla on mahdollista havaita turvajärjestelmän laitteiden pienetkin toimintahäiriöt ja käynnistää korjaavat toimenpiteet nopeasti ennen kuin laitteen toimimattomuudesta aiheuttuu merkittävää riskiä turvallisuudelle.

Varmuutta turvallisuusjärjestelmien toimintaan 24/7

Vikadiagnostiikalla voidaan valvoa mm:

  • Turvajärjestelmän keskusyksikön toimivuutta
  • Turvajärjestelmän verkon ja siihen liitettyjen laitteiden, kuten kameroiden toimivuutta
Monitoring centre employee uses walkie-talkie
MITÄ ON VIKADIAGNOSTIIKKA?

Varmuutta kuvavalvontajärjestelmän toimivuuteen:

  • Tallenninyhteyden valvonta
  • Kamerayhteyden valvonta
  • Kiintolevyn valvonta
  • Parametrien varmistus
ETU

Vikadiagnostiikan edut

Clock face icon

Ennakoiva ilmoitus häiriö- tai virhetilanteessa

Mahdollistaa reagoimisen heti virheiden tapahtuessa, jolloin käyttökatkoksia voidaan lyhentää.

Database icon

Varmistaa, että järjestelmät toimivat tarvittaessa

On erittäin tärkeää, että turvajärjestelmät toimivat oikein. Jos esimerkiksi kamera siirtyy offline-tilaan, se ei lähetä kuvaa. Vikadiagnostiikan avulla hälytys luodaan heti, kun ongelma ilmenee.

Downward arrow graph icon

Omistautuneet ammattilaiset valvovat järjestelmiä 24/7

Meillä on omat etäasiantuntijamme, jotka varmistavat, että järjestelmäsi ja sen komponentit toimivat oikein kellon ympäri. Virhetilanteessa he toimivat sovittujen reaktiomallien mukaisesti.

Hand cursor icon

Hälytysten käsittely palvelusopimuksen mukaisesti

STANLEY Security Oy noudattaa palvelutoiminnassaan sopimusasiakkaidensa kanssa sovittuja palvelutasoja, -sopimuksia ja niiden ehtoja. Muiden kuin sopimusasiakkaiden tai -kohteiden osalta käytetään soveltuvilta osin STANLEY Security Oy palvelukohtaisia- sekä IT2018 sopimusehtoja poislukien sopimuksien palvelutasot.

Kysy lisää vikadiagnostiikan mahdollisuuksista