CCTV

Camerabewaking op afstand

2 minuten leestijd | juni 16, 2020
STANLEY Security employees look at camera monitors

Organisaties met grote of meerdere locaties moeten vaak 24 uur per dag beveiligd worden. Bij traditionele bewaking betekent dit dat er camera’s aanwezig zijn, in combinatie met één of meerdere beveiligingsbeambten ter plaatse. Zij observeren, voeren op regelmatige tijdstippen controles uit en verlenen toegang aan bezoekers. In veel gevallen wordt ook gebruik gemaakt van observatieapparatuur, al dan niet gekoppeld aan een Security Management Systeem. Beveiligingsmedewerkers bedienen dit systeem en bekijken de beelden, vaak in een apart en speciaal daarvoor ingericht kantoor om te zien of er zich geen onregelmatigheden voordoen en er geen gevaar dreigt. Iets kleinere organisaties maken dan weer vaker gebruik van bewakers die niet heel de dag en nacht aanwezig zijn, maar die op specifieke tijdstippen voor een aantal taken ter plaatse komen. Denk aan een controleronde van het terrein en nakijken of alle deuren en ramen afgesloten zijn. 

Camerabewaking op afstand

Bewaking op afstand als oplossing?

Voor beide type organisaties kan bewaking op afstand een oplossing bieden. Voor grote bedrijven wordt geavanceerde beveiligingstechnologie optimaal gecombineerd met gecentraliseerd menselijk toezicht en ingrijpen op locatie. Pas als de situatie er echt om vraagt, gaan beveiligingsbeambten ter plaatse om de daar ontstane dreiging of calamiteiten op te lossen. Voor MKB organisaties kan dit betekenen dat zij de controlerondes van de bewaker kunnen vervangen door het bewaken van het terrein door onze operators in onze meldkamer op afstand. Ook het openen en sluiten van deuren, toegangsbeheer, kan op afstand uitgevoerd worden.

Monitoring en beheer op afstand

Het technische aspect wordt beheerd door het Security Management Systeem. Dit is een systeem waarmee de integratie van alle beveiligingsapparatuur wordt gerealiseerd en waarbij alle informatie op een centrale plek te overzien is. Dit gebeurt meestal in een aparte meldkamer, waar meerdere beveiligingsobjecten bewaakt en beheerd worden door slechts enkele beveiligingsmedewerkers. Bij een melding krijgt de medewerker gerichte informatie te zien waarop verder ingezoomd kan worden om vervolgens de vereiste actie uit te voeren en de melding af te handelen. Alle handelingen kunnen daarbij vastgelegd en eventueel gerapporteerd worden. Zelfs het beheer van beveiligingsapparatuur kan hiermee centraal worden geregeld, door bijvoorbeeld op afstand nieuwe instellingen of software-updates door te voeren.

Alarmverificatie en preventie van valse alarmen

Natuurlijk wordt ingegrepen bij ongewenste situaties of noodsituaties. Maar uit verschillende rapporten blijkt dat het merendeel van de meldingen vals is. Daarom is alarmverificatie een belangrijk onderdeel van het takenpakket, securitymedewerkers van de meldkamer verifiëren van iedere melding of dit daadwerkelijk een noodsituatie is. Wanneer het een vals alarm is, wordt er gekeken naar de oorzaak en wordt die daar waar mogelijk opgelost, om valse meldingen voortaan te voorkomen. Deze preventieve werkwijze voorkomt veel frustratie en onnodig hoge kosten.

STANLEY Security als partner voor jouw beveiliging

Outsourcen op basis van Remote Guarding is een krachtig alternatief voor de beveiligingsmedewerkers op locatie, aangezien het dezelfde of betere serviceniveaus en veel besparingen oplevert. Het kan precies afgestemd worden op je organisatie en je werkelijke beveiligingsbehoefte. De overstap naar outsourcing vergt wel visie en lef. Maar het alternatief dat STANLEY Security biedt met zijn unieke en beproefde oplossing op afstand kan de overstap zeker vereenvoudigen. Het is een alternatief dat een trend wordt in de beveiligingsbranche.

Heb je nog verdere vragen over onze oplossingen op afstand? Neem dan contact op via mail op info.securitynl@sbdinc.com of telefonisch: 088 050 6600.

Geïnteresseerd? Een gesprek beginnen