STANLEY Validrone

STANLEY Validrone ™ er vår produktlinje med løsninger for å oppdage og posisjonere droner og deres piloter.

De siste årene har salget av droner økt. Markedsprognoser viser at over 20 millioner droner er solgt over hele verden. Økt bruk av droner betyr også en økt trussel mot for eksempel luftfart, forsvar og anlegg som fengsler og idrettsarenaer.

Trusselen fra droner kan deles inn i fem kategorier, basert på motiv og brukertype:

  • Bedriftsspionasje (informasjonsinnhenting)
  • Hackerangrep (avlytting, cyberangrep, etc.)
  • Transport (smugling ved f.eks. fengsler og grenser)
  • Angrep (terrorangrep, hærverk, maksimal skade)
  • Hobbyer (fare for kollisjon, personskade, sensitive fasiliteter)
Validrone Camera looking at Drone detection

STANLEY Validrone™ er et radiobasert system som registrerer og lokaliserer droner på avstander opptil 3 km.

Systemet kartlegger dronens posisjon på et kart og forutsatt at piloten er innen synsvidde, kan piloten også lokaliseres. Validrone ™ muliggjør unik situasjonsforståelse gjennom sin lange rekkevidde, som kan oppdage trusler tidlig, samt visuelt verifisere ved hjelp av automatisk posisjonerte PTZ-kameraer. På denne måten kan du raskt vurdere trusselen – og iverksette passende tiltak deretter.

Validrone er tilgjengelig i 3 forskjellige versjoner

Det er enkelt å komme i gang med Validrone! Vi tilbyr 3 forskjellige løsninger, alt fra den grunnleggende mindre beskyttelsen til den store og avanserte versjonen. Det betyr at alle bedriftsstørrelser kan inkluderes – både når det gjelder kostnad og oppfyllelse av det spesifikke behovet.

Validrone Installation by Technician
Validrone Essential Drone in the Air

Validrone™ Essential

Validrone™ Essential er en raskt utplasserbar dronedeteksjonssensor som leverer alarmer og sanntidsrapportering over luftrommet. Tjenesten er tilpasset små og mellomstore anlegg, som kontorbygg, fabrikker, datasentre og mindre fengsler og kriminalomsorg.

Validrone™ Professional

Takket være et integrert PTZ-kamera kan du med Validrone ™ Professional registrere, lokalisere og verifisere droner i luftrommet ditt på en kostnadseffektiv måte. Tjenesten passer for små og mellomstore anlegg som fabrikker, datasentre, logistikkbedrifter og mellomstore fengsler.

Validrone Professional Photo of Prison and Correctional
Validrone Enterprise Photo Industrial Photo with Clouds

Validrone™ Enterprise

Validrone ™ Enterprise er den mest sofistikerte løsningen innen Validrone. Ved hjelp av RF-sensorer, plassert rundt i systemet, oppdages inntrengende droner raskt og en visuell verifisering oppnås ved bruk av PTZ-kameraet nærmest dronen. Validrone ™ Enterprise er egnet for mellomstore og store anlegg som idrettsarenaer, større fengsler, kraftverk og flyplasser.