STANLEY Validrone

STANLEY Validrone ™ er vår produktlinje med løsninger for å oppdage og posisjonere droner og deres piloter.

STANLEY Validrone™ er vår produktlinje med løsninger for deteksjon og posisjonering av droner og deres piloter.

De seneste årene har salget av droner skutt i været. Markedsprognoser viser att over 20 millioner droner er solgt i verden. Den økte bruken av droner, øker også trusselen. Til og med de enkleste dronene kan bety høy risiko, de kan benyttes til spionasje, attentat, frakt av utstyr og mye mer.

Trusselen droner utgjør har vi delt inn i fem kategorier, basert på motiv og brukertypen:

  • Bedriftsspionasje (Innsamling av opplysninger)
  • Hackerangrep (avlytting, cyberattacker m.m.)
  • Transport (smugling til feks. (fengsler og over grenser)
  • Attentat (terrorangrep, skadevirksomhet)
  • Hobby (risk for kollisjon, personskade, sårbare anlegg)
Validrone Camera looking at Drone detection

STANLEY Validrone™ er et radiobasert system som registrerer og lokaliserer droner på avstander opptil 3 km.

Systemet kartlegger dronens posisjon på et kart og forutsatt at piloten er innen synsvidde, kan piloten også lokaliseres. Validrone™ muliggjør unik situasjonsforståelse gjennom sin lange rekkevidde, som kan oppdage trusler tidlig, samt visuelt verifisere ved hjelp av automatisk posisjonerte PTZ-kameraer. På denne måten kan du raskt vurdere trusselen – og iverksette passende tiltak deretter.

STANLEY Validrone™ er tilgjengelig i 2 forskjellige versjoner

Det er enkelt å komme i gang med Validrone! Vi tilbyr 2 forskjellige løsninger, alt fra den grunnleggende mindre beskyttelsen til den store og avanserte versjonen. Det betyr at alle bedriftsstørrelser kan inkluderes – både når det gjelder kostnad og oppfyllelse av det spesifikke behovet.

Validrone Installation by Technician
Validrone Essential Drone in the Air

Validrone™

Validrone™ er en raskt utplasserbar dronedeteksjonssensor som leverer alarmer og sanntidsrapportering over luftrommet.  Tjenesten er begrenset til et deteksjonsområde på maksimalt 250 x 250 meter og dermed tilpasset små og mellomstore anlegg, som kontorbygg, fabrikker, datasentre og mindre fengsler og kriminalomsorg.

Last ned datablad

Validrone™ Professional

Takket være et integrert PTZ-kamera kan du med Validrone ™ Professional registrere, lokalisere og verifisere droner i luftrommet ditt på en kostnadseffektiv måte. Tjenesten passer for små og mellomstore anlegg som fabrikker, datasentre, logistikkbedrifter og mellomstore fengsler.

Validrone Professional Photo of Prison and Correctional
Validrone Enterprise Photo Industrial Photo with Clouds

Validrone™ Enterprise

Validrone ™ Enterprise er den mest sofistikerte løsningen innen Validrone. Ved hjelp av RF-sensorer, plassert rundt i systemet, oppdages inntrengende droner raskt og en visuell verifisering oppnås ved bruk av PTZ-kameraet nærmest dronen. Validrone ™ Enterprise er egnet for mellomstore og store anlegg som idrettsarenaer, større fengsler, kraftverk og flyplasser.