Avtalsbestämmelser

Här kan du hämta våra gällande avtalsbestämmelser.

Avtalsbestämmelser

För samtliga avtal mellan STANLEY Security och kund gäller Allmänna bestämmelser som framgår under länken "Allmänna Bestämmelser STANLEY Security”. 

För avtalad specifik tjänst eller produkt gäller tillämpbara särskilda villkor, se dokument ”Särskilda Bestämmelser” för den specifika produkten eller tjänsten.

Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A

Allmänna Hyresvillkor STANLEY Security Sverige

Särskilda Bestämmelser Köp och installation B

Särskilda Bestämmelser Service av säkerhetssystem C

Särskilda Bestämmelser Säkerhetscenter D

Särskilda Bestämmelser STANLEY Trygg E

Särskilda Bestämmelser STANLEY Guard G

Särskilda Bestämmelser InsatsCenter24 I

Särskilda Bestämmelser Kundportal K

Särskilda Bestämmelser Materialförsäljning M

Särskilda Bestämmelser Utryckningar U

Särskilda Bestämmelser Hosted Services X

Särskilda avtalsvillkor via partner

Larmförmedling Företag

Larmförmedling Privatperson

eVideoCloud Företag

eVideoCloud Privatperson

Personlarm Företag

Personlarm Privatperson

Har du frågor?