Avtalsbestämmelser

Här kan du hämta våra gällande avtalsbestämmelser.

Avtalsbestämmelser

För samtliga avtal mellan STANLEY Security och kund gäller Allmänna bestämmelser som framgår under länken "Allmänna Bestämmelser STANLEY Security”. 

För avtalad specifik tjänst eller produkt gäller tillämpbara särskilda villkor, se dokument ”Särskilda Bestämmelser” för den specifika produkten eller tjänsten.

Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A (ENG)

Särskilda avtalsvillkor via partner

Har du frågor?