Tillverknings- och logistiksektorn

5 steg för att hålla ert lager säkert

5 Minuter | Maj 12, 2022
transport and logistics

För transport- och logistikbranschen har det alltid varit extremt viktigt att skydda värdefulla tillgångar på lager och godsmagasin. På grund av två stora förändringar som skett under pandemin är det nu viktigare än någonsin för branschen att vidta striktare åtgärder för att säkra sina tillgångar, speciellt med tanke på uppsvinget av laststölder som kostat företag $45 miljoner under 2021

5 steg för att hålla ert lager säkert

E-handelns explosiva expansion

Livet stod stilla på många sätt och vis under de perioder pandemin var som värst. Men ett område som expanderade explosionsartat var e-handeln, där den globala industrin växte med över 25 % under 2020.1  Även nu när världen sakta återgår till normalitet fortsätter e-handeln att expandera med ökad tillväxt och relevans. E-handeln kommer nämligen att stå för 22 % av den globala handeln 2023. 2 

Kris i försörjningskedjan

Nu när konsumenter handlar på nätet mer än någonsin måste den ökade efterfrågan hanteras av butikerna. Många återförsäljare har köpt på sig stora lager med hopp om att öka försäljningen och göra god vinst under en ekonomisk nedgång som saknar motstycke. Men krisen i försörjningskedjan försvårar situationen markant. I transport- och logistikbranschen har det också uppstått brist på arbetskraft inom alla ansvarsområden. Fraktcontainrar och försändelser kommer in, men på grund av arbetskraftsbristen finns det inte tillräckligt många arbetare på plats, vilket skapar problem i hamnarna. Beställningar kan inte skickas ut i tid, lager kommer in för sent och varor som inte når fram i tid stannar kvar på lagret som fylls upp till maximal kapacitet.3 

Dessa lageröverskott skapar otrygghet inom transport- och logistikbranschen, som står inför ytterligare en utmaning: att säkra sina lager som nu ökat i värde. 

Nuvarande utmaningar med säkerhet i lagerlokaler

Många lager har öppet dygnet runt för att kunna tillfredsställa konsumenter, som förväntar sig att få sina paket snabbare än någonsin. Trots att det är både bekvämt och effektivt, skapar det också säkerhetsutmaningar. Lager som har öppet dygnet runt är mer sårbara för stölder och sabotage från obehöriga inkräktare. Utan ett intelligent säkerhetssystem är det nu lättare för en inkräktare att ta sig in på området och ge intryck av att vara legitim, bege sig till en lastkaj, plocka upp en lastpall med varor och köra i väg.

Om lagret är stängt om natten kan man använda ett larmsystem för att motarbeta inbrott, men nu när lager har öppet dygnet runt är det svårare att hantera den här typen av säkerhetshot. Traditionella arbetsplatser kan aktivera ett larmsystem när den sista medarbetaren går hem för dagen, men när arbetsplatsen aldrig stänger går det inte att använda sig av denna typ av säkerhetslösning utan att försvåra för de anställda som är på plats. 

Verksamheter inom transport- och logistikbranschen kan skydda sina lager effektivt, som nu ökar i värde på grund av marknadsutvecklingen, med dessa fem steg: 

1. Upprätthåll perimeterskydd

Det är lika viktigt att skydda det externa området runt lagret som det är att skydda insidan av lagret. Oönskade besökare ska inte kunna ta sig in i lokalerna. Den första förebyggande åtgärden i detta fall är implementering av perimeterskydd såsom staket och portar. 

För att avgöra hur effektiva staket och portar egentligen är kan man ställa sig två frågor: är de fria från skador och ger de tillräckligt motstånd för att ingen inkräktare ska kunna ta sig över, under eller genom dem? För att försäkra sig om detta krävs det att man ofta inspekterar barriärerna och kringliggande områden för att identifiera dolda vinklar. Därmed har inkräktare färre möjligheter att ta sig in på lagret. 

2. Implementera CCTV med övervakning och talfunktion

Ett CCTV-system är det mest effektiva sättet att skydda sina tillgångar på när medarbetare är på plats och rör sig över områden med tillgångar av högt värde. Ett sådant system är mycket effektivare när det inkluderar aktiv övervakning och talfunktion. Det är viktigt att implementera ett CCTV-system som kan hanteras och övervakas på distans med inbyggd talfunktion, som gör det möjligt för övervakare att utfärda varningsmeddelanden till inkräktare. 

Denna kombination av övervakning och varningsmeddelanden möjliggör patrullering och skydd av ett område utan fysisk närvaro. CCTV-systemet kan detektera rörelser och skicka ut inspelade varningsmeddelanden eller utfärda varningar till inkräktare i realtid. Eftersom detta görs på distans är det ett mycket säkrare sätt att konfrontera eventuella inkräktare på jämfört med fysisk konfrontation på plats. 

Ett annat alternativ är att använda sig av ett övervakningsbolag för säkerhetsövervakning på distans. En sådan tjänst tillhandahåller en 360-graders insyn dygnet runt, med ett dedikerat professionellt team som detekterar potentiella hot, minskar risker och ökar effektiviteten på ett sätt som inte alltid är tillgängligt för medarbetare på plats. 

3. Integrera åtkomstkontroll

Genom att kontrollera vilka som har tillgång till ett lager kontrollerar man automatiskt vilka som inte ska ha åtkomst. För att integrera denna typ av passerkontroll etablerar man först vilka områden som ska skyddas och vilka områden som inte ska skyddas. Oskyddade områden är platser som alla ska kunna komma åt, till exempel en receptionsdisk. Skyddade områden innehåller känslig information eller värdefulla tillgångar som endast behörig personal ska ha tillgång till. 

När dessa områden har etablerats avgör man vilken typ av åtkomstkontroll som ska användas, utifrån verksamhetens behov. Dessa olika typer kan inkludera pinkoder som tilldelas specifika användare för åtkomst till ett utrymme eller plats, nyckelbricka eller kort som öppnar avspärrade områden och mobil åtkomst med legitimering via en mobil enhet. 

4. Dra nytta av data från IoT-sensorer och AI-analyser

Nu när lagren fylls upp kan det vara svårt att hålla koll på allting. Data från IoT-sensorer och AI-analyser, som redan bör vara på plats i nuvarande säkerhetssystem, kan utnyttjas för att skapa en detaljerad och välinformerad överblick av lagret i realtid. 

Med en kombination av IoT och AI får man en helhetsbild av leveranskedjan, vilket är väldigt värdefullt då det enkelt går att identifiera nya mönster och förutse störningar. Denna information används för att läsa av upprepande mönster och förutse potentiella störningar innan de inträffar, vilket bidrar till optimering i verksamheten och gör det möjligt för chefer att säkerställa säker leverans av tillgångar.

5. Installera ett system för tid- och närvarohantering

En metod som hjälper organisationer att säkerställa vilka medarbetare som befinner sig på plats – och att de har rätt behörighet för de områden de befinner sig på – är att använda sig av ett system för tid- och närvarohantering. Dessa system kopplas till systemet för åtkomstkontroll och elektroniska läsare för att registrera vilken tid medarbetare anländer, går på rast och avslutar dagens arbete. När man har full koll på vilka medarbetare som befinner sig på plats är det mycket enklare att snabbt upptäcka eventuella inkräktare som inte har åtkomstkontroll. 

Med kris i försörjningskedjan och en explosiv expansion av e-handeln är det nu kritiskt att ha effektiv säkerhet installerad på sitt lager. Behovet av större lagerhållning innebär att aktörer inom transport- och logistikbranschen måste agera för att skydda sina tillgångar med pålitliga säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsteknik och skyddsåtgärder som perimeterskydd, CCTV med övervakning, åtkomstkontroll, IoT, AI, system för tid- och närvarohantering och så vidare, gör det möjligt för organisationer att utnyttja ytterst relevant data gällande dessa tillgångar. Data används för att förutse hot och arbeta med analyser i realtid för att proaktivt skydda och stödja sina långsiktiga strategiska mål. Genom att implementera dessa fem steg kan företag känna sig tryggare och säkra sina lager för framtiden.

Ta kontakt med oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig att skydda dina lager.

 

[1] Statista - E-commerce worldwide - statistics & facts

[2] Statista - E-commerce as percentage of total retail sales worldwide from 2015 to 2025

[3] New York Times - How the Supply Chain Broke, and Why It Won’t Be Fixed Anytime Soon

 

Friskrivningsklausul: Genom att använda bloggavsnittet på denna webbplats ("Blogg") godkänner du villkoren i denna friskrivning, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Informationen på denna blogg är endast avsedd för informationsändamål. Sådan information är inte avsedd att ge råd om dina specifika säkerhetsbehov eller att ge juridisk rådgivning. Om du vill prata med en STANLEY Security-representant om dina specifika säkerhetsbehov, kontakta oss.