SaaS

Breddad nordisk kompetens ger ett urstarkt erbjudande

5 Minuter | September 2, 2021

STANLEY Security har sedan hösten 2020 lanserat sin SaaS-organisation (Security-as-a-Service) för Norden. Sedan dess har mycket hänt som Jens Molin, Director SaaS Nordics, berättar mer om för oss.

Breddad nordisk kompetens ger ett urstarkt erbjudande

Vi har haft en flygande start och vi ser hur många företag, med verksamhet i Norden, väljer att samla sitt säkerhetssystem hos oss, säger Jens Molin och fortsätter. När man samlar säkerheten i en Hostad lösning i molnet så uppstår så många fördelar att valet blir självklart.

 

Cloud First – grunden för en modern säkerhetslösning
Tack vare att vi samlar kompetens från den norska, danska, finska och svenska verksamheten under ett tak så ser vi att vi får ut mer kunskap och erfarenhet som kommer kunderna till nytta. Genom att lägga den tekniska säkerheten i molnet så uppnås många fördelar som till exempel:

Högre säkerhet med hosting, när dedikerade säkerhetsexperter bevakar systemet dygnet runt, året om
Stabilare drift eftersom molnlösningar garanterar en nära försumbar tid för avbrott genom redundanta system som omedelbart tar över enligt givna krav
Minskade investeringsbehov när behovet av serviceorganisation, lokaler och servrar lokalt försvinner, vilket sparar stora summor
Ökad kontroll när man i ett interface får överblick över helheten när alla siter samlas i en lösning
Förbättrad tillgänglighet när STANLEY Säkerhetscenter står beredd att agera, dygnet runt
 

Fjärrstyrning öppnar nya möjligheter
I och med att allt ligger i molnet så blir det ointressant var de som sköter säkerheten befinner sig. Finns exempelvis den bästa kompetensen i Norge så använder vi den, även om situationen fysiskt uppstår i Kalmar. Det är inget problem att arbeta gränslöst, det bara ger våra kunder tillgång till en ökad kompetens som ytterligare stärker deras säkerhetsarbete.

 

Intressanta möjligheter i en molnlösning

Det är fascinerande att se alla smarta lösningar som poppar upp i och med att man samlar den tekniska säkerheten i molnet. Det är endast fantasin som sätter gränser, och jag är övertygad om att vi kommer att få se massor av spännande idéer framöver, säger Jens. Vi har till exempel molnbaserade passersystem, som STANLEY Flow, där mobilen blir din digitala nyckelknippa.

 

STANLEY Analytics – en guldgruva med AI
En annan central funktion är STANLEY Analytics där man samlar data från alla tänkbara sensorer, från rena larmsensorer, kameror för bild och video – med möjlighet att, förutom att leverera bilder, ha ansiktsigenkänning, värme- eller rörelsedetektering – till sensorer som fångar fukt, värme, luftflöden med mera. Dessa kan styra till exempel värme och ventilation så att det anpassas efter det aktuella behovet, beroende på hur många som rör sig i fastigheten.

I STANLEY Analytics finns ett AI-stöd som ser tendenser och samband i stora dataflöden och ger underlag för beslut till de säkerhetsansvariga på ett sätt som hade varit omöjligt med endast mänsklig övervakning. Datamängderna är helt enkelt för stora. I STANLEY Analytics visas all information i tydliga grafer och diagram vilket förenklar analysen för säkerhetsansvariga.

 

Byggvaruhus och universitet – alla får ökad nytta av intelligent analys

Man kan tänka sig byggvaruhuset som gärna vill sälja utemöbler under våren. Genom att se hur kunderna rör sig i butiken så kan man öka bemanningen där och guida till uteavdelningen för att stimulera försäljningen, berättar Jens. Ett annat exempel är ett universitet som ville veta hur många som rörde sig i lokalerna under kvällar och helger. Via intelligenta sensorer kopplade till STANLEY Analytics så kan man nu optimera värme, kyla och luftflöden i sina ventilationssystem, vilket sparar både pengar och miljön när energibehoven kan effektiviseras. Och en stor fördel är att befintliga sensorer som till exempel kameror och detektorer oftast kan användas.

 

Spåra prylar med GPS
En annan funktion är att kunna spåra saker i systemet. Många byggarbetsplatser har problem med stölder och med en GPS-positionering av fordon, containrar och andra saker så kan systemet larma om någon pryl lämnar området vid en oväntad tidpunkt. Då går larmet hos STANLEY Säkerhetscenter och man agerar enligt uppgjorda rutiner.

Traditionellt har detta varit kopplat till att exempelvis en platschef får en varning om att något händer. Men det kan vara svårt att agera effektivt om man inte har säkerhet som specialitet, man kanske inte ens är tillgänglig när larmet går. Då kan en molnlösning med extern fjärrövervakning vara en billig försäkring.

 

Effektivare underhåll med Rfid
Ett annat sätt att använda sensorer är att ge till exempel en svarv i en industri en vibrationssensor. När sensorn registrerat 5000 driftstimmar är det dags att serva. Det innebär att systemet kan ge en signal om att driftstiden närmar sig så att servicepersonal är på plats när det är dags. På så vis ger man service när det verkligen är dags, istället för att rutinmässigt göra det till exempel en gång om året – vilket kan innebära att man gör det onödigt ofta eller kanske på gränsen till sent ibland. Med en faktisk kunskap om driftstid minskar riskerna för kostsamma driftsstopp och man får ett kontrollerat underhåll baserat på verkligt behov.

 

För både stora organisationer med flera siter som mindre företag

Vi märker ett stort intresse hos större företag med flera siter, ofta utspridda över Norden, fortsätter Jens. Ett apotek finns på hundratals platser och man hade övervakningskameror med en server på varje ställe. Det var dyrt och komplicerat att både underhålla mjukvara och hålla servrar uppdaterade. Då kunde smarta kameror kopplas till en enkel routerlösning och in i STANLEY Hosted Services – vips, så minskade kostnaderna radikalt. Samtidigt som man minimerade antalet personer som övervakade, när det samlades på ett ställe istället för att skötas lokalt. Det gjorde också verksamheten mer kompatibel med gällande GDPR-lagstiftning. Och om man även adderar STANLEY Analytics så får man ett i det närmaste komplett system.

Många mindre företag vill slippa ta ansvar för säkerheten, man är van vid att kunna hyra en tjänst och det vill man även göra med sin säkerhet. Då kan vi ta hand om hårdvara, se till att den är up-to-date och styra och sköta hela den tekniska säkerheten på distans, säger Jens. Vårt Säkerhetscenter tar hand om alla driftslarm, och vi kopplar in en serviceorganisation som ser till att hålla systemet uppdaterat och även kan administrera till exempel passerfunktionen.

Jag är stolt över hur långt vi kommit med att flytta säkerheten in i en modern molnbaserad värld på relativt kort tid. Vi har bara börjat och snart kommer jag få berätta om mer spännande, smarta lösningar som blir möjliga i våra molntjänster, avslutar Jens Molin.