SaaS

Den nya tidens fysiska säkerhet är så mycket mer än en molnlösning

3 Minuter | Maj 4, 2021
Cloud access graphic

Att samla den fysiska säkerheten i en molnlösning är en het trend just nu. Mycket av diskussionen handlar idag om var den fysiska servern är placerad, men att gå in i en molnlösning är så mycket mer än en server i molnet.

Den nya tidens fysiska säkerhet är så mycket mer än en molnlösning

Den nya tidens fysiska säkerhet är så mycket mer än en molnlösning

Vad innebär det att något ligger i molnet? Det kan diskuteras, och ofta säger man att det är något som ligger någon annanstans, tillgängligt via en internetuppkoppling. Det kan egentligen vara var som helst i världen, men ändå bara en app eller browser bort från användaren. Det ligger som grund för vad man kallar SaaS-lösningar (Software as a Service) där man inte längre behöver bekymra sig om lagring, uppdateringar, versioner, utveckling mm. Allt köps i en prenumerationslösning.

 

Molnet ger tillgång till de bästa specialisterna
Att flytta den fysiska säkerheten till molnet innebär att man slipper hantera allt som har med servrar, uppdateringar, säkerhetshål, kylning att göra – ja, allt ansvar som följer med att driva den fysiska säkerheten i ett internt system. Genom att låta specialister på säkerhet ta hand om den fysiska säkerheten får man tillgång till specialistkompetenser som väldigt få organisationer, om ens några, klarar av att ha på egen hand. Faktum är att många av dem som ställer de absolut högsta säkerhetskraven, som finansiella aktörer och myndigheter, redan har lagt sin fysiska säkerhet i molnet. Som enskilda aktörer inser de att de inte klarar att, på ett kostnadseffektivt sätt, upprätthålla en säkerhetsnivå i klass med vad specialiserade leverantörer kan erbjuda. Leverantörer som specialiserat sig på att i, så nära realtid det bara är möjligt, löpande uppdatera hård- och mjukvara med ett kunnande och tempo som bara är experten förunnat.

En intressant iakttagelse i sammanhanget är att många organisationer, utan att tveka, lägger ut hela sina affärssystem i molnet – vilket oftast är det mest affärskritiska man äger – men ändå tvekar kring den fysiska säkerheten.

 
Så ser STANLEY Security på molnsäkerhet
Just nu pågår många projekt där våra kunder väljer att lägga den fysiska säkerheten i molnet. Vi arbetar med många stora aktörer som kräver högsta säkerhetsnivå, och flera av dem är nu på väg in i vår molnbaserade lösning STANLEY Hosted Services. Man inser att säkerheten ökar och att vi, genom vårt säkerhetscenter med dess säkerhetsspecialister, kan erbjuda en distansövervakning som möjliggör en proaktivitet de inte klarar att, till rimliga kostnader, hålla på egen hand. Hos oss får de redundanta, dedikerade servrar i en IT-miljö av högsta säkerhetsklass, som hela tiden uppdateras för att ligga i första linjen av säkerhetsutvecklingen.

Man får också kompetensen från hela STANLEY Hosting Team, som hjälper företag i Norden att komma igång, tillsammans med STANLEY Säkerhetscenter i ryggen. De är vana att aktivera snabba, akuta åtgärder när det behövs. Det är självklart väldigt viktigt, men på sätt och vis är deras största bidrag nog egentligen att övervaka och proaktivt kunna stänga alla tendenser till hot och risker innan de ens uppstår.

Det som också ingår är STANLEY Securitys samlade kunskap om utvecklingen av teknisk säkerhet. Detta är viktigt i allt ifrån den första fasen när man måste inventera behov och vad man vill uppnå med att gå över till en fysisk säkerhetslösning i molnet – där vi bistår med råd och stöd – till att kunna vara en partner som löpande inspirerar och bidrar med vår erfarenhet för att tillsammans ständigt förbättra säkerheten.

 

Varför är molnet överlägset för fysisk säkerhet?
Förutom alla säkerhetsaspekter, minskade kostnader och ett förbättrat kassaflöde så är kanske flexibiliteten det man värderar högst i en molnlösning.

När allt ligger i molnet är det enkelt att administrera verksamheter oavsett var de befinner sig rent fysiskt. Vi ser hur nordiska organisationer plötsligt kan ha en ansvarig för till exempel passersystemet i alla länder och på alla kontor. Med till exempel STANLEY Flow kan man ge behörigheter på en detaljnivå till enskilda individer som skickas direkt till deras mobil. Vilket gör att det går mycket snabbare att administrera förändringar, i ett gränssnitt som är väldigt lättarbetat.

Systemet ger också en direkt kontroll för den säkerhetsansvarige som får access, i realtid, till alla viktiga data – och kan själv till exempel gå in i sin mobil och se vad som händer via IP-uppkopplade kameror, vare sig det är i Bergen, Åbo eller Malmö.

 

Definitionen av molnet kan skifta
Den nya tidens molnsäkerhet är på så vis så mycket mer än att ha servrarna i molnet. Flexibiliteten och möjligheterna blir närmast oändliga. Det som driver detta är såklart att alla enheter och sensorer är uppkopplade via IP. Men det behöver faktiskt inte nödvändigtvis innebära att driften av servrar ligger hos externa leverantörer. Vi ser att några av våra kunder väljer att tills vidare fortsätta drifta sina egna servrar, men göra hela systemet IP-baserat, vilket innebär att man får tillgång till alla de molnmöjligheter många säkerhetsansvariga längtat efter. Då tar STANLEY Hosting Team ansvar för att drifta applikationerna och utföra förebyggande underhåll på distans. Självklart övervakar vi allt som är uppkopplat mot vårt Säkerhetscenter. Om något inte fungerar genereras tekniska larm automatiskt, vilka vi åtgärdar, ofta innan vår kund ens märkt av störningar eller produktionsbortfall.

Vilken lösning man än väljer så öppnar STANLEY Hosted Services upp en värld av möjligheter som vi hittills bara sett en bråkdel av.

 

STANLEY Hosted Services erbjuder tillsammans med STANLEY Säkerhetscenter företag i Norden ett steg in i framtidens säkerhet redan idag. Vi tar ansvar för hela säkerhetslösningen och ser till att både det fysiska skyddet i form av till exempel kameror, passersystem och dina digitala tillgångar skyddas i en redundant molnlösning.

Du får direkt access, i realtid, till dina viktiga data. Våra säkerhetsexperter arbetar dygnet runt, året om för att du ska känna dig trygg med att din säkerhet är i trygga händer.

Vi hjälper er till en övergång till en modern, integrerad säkerhetslösning. Där tillgänglighet, flexibilitet, skalbarhet – och säkerhet – ökar.