SaaS

En gyllene balansgång – hur AI stärker larmcentralens beslut

4 Minuter |
Robot phone operator

Om man funderar över utvecklingen som skett från kyrkklockor som varnat för elden, till dagens larmcentraler – som vårt Säkerhetscenter – så har det uppenbarligen hänt en hel del. Idag smälter AI och Deep learning ihop med larmoperatörernas erfarenhet och kompetens, vilket leder till en hel del intressanta frågor om framtiden.

En gyllene balansgång – hur AI stärker larmcentralens beslut

Om man funderar över utvecklingen som skett från kyrkklockor som varnat för elden, till dagens larmcentraler – som vårt Säkerhetscenter – så har det uppenbarligen hänt en hel del. Idag smälter AI och Deep learning ihop med larmoperatörernas erfarenhet och kompetens, vilket leder till en hel del intressanta frågor om framtiden.

 

Från kyrkklockor till Big Data
Om kyrkklockorna som varnade för brand var de första gemensamma larmen så tog den egentliga utvecklingen av larmcentraler fart på 60-talet, då enskilda företag satte upp enheter med ansvar för den egna säkerheten. Detta fortskred i och med att tekniken utvecklades. På 80-talet kom de första kommersiella larmcentralerna. Då drevs det mycket av att privatmarknaden vaknade och behövde någon som stod beredd att agera.

Men den moderna utvecklingen kom egentligen igång först med mobiltelefoner och internet. GPRS och IP-teknologi gjorde att man kunde koppla upp betydligt fler enheter, vilket innebär att larmcentralen fick en kraftig ökning av signaler att hantera. Inte minst när kameramarknaden exploderade. Det gjorde också att man kunde börja fjärrstyra alltmer på distans, där larmcentralen fick en viktig roll.

 

Dagens larmcentral
I och med att digitaliseringen av säkerhetsmarknaden tagit fart och allt kopplas upp så är dagens larmcentral en viktig spindel i säkerhetsnätet som inte bara skyddar mot intrång och brand. Idag är en viktig roll att övervaka olika typer av teknik, det kan gälla allt ifrån servrar till olika tillbehör som ventilations- och värmesystem. Det är en utveckling som snarare accelererar än avstannar.

Dagens larmcentral har en viktig funktion och bidrar till stor samhällsnytta genom att trygga samhället på många plan – ända ner på individnivå.

 

Hur mycket data klarar vi av?
När mängden data som ska hanteras ökar logaritmiskt så är det naturligtvis rimligt att ställa sig frågan om vi klarar av att hantera dessa enorma mängder av data? Finns det en gräns och hur ser den i så fall ut?

En viktig del i utvecklingen är att larmcentralen traditionellt har varit beroende av personliga initiativ och ageranden. Erfarenheten hos operatörerna har varit tryggheten för att det ska fungera. Men det är omöjligt för individer att hantera all denna nya data. Därför är den andra sidan av myntet räddningen, där Big Data i kombination med AI, Machine learning och Deep learning kan ge ett stöd för larmoperatörernas beslut. Big Data har tre dimensioner och består av: hög volym, hög hastighet och stor variation. Detta är något som är AI-systemens styrka. Att kunna hitta mönster och samband i stora mängder, och man gör det i realtid. På så vis får man insikter som kan appliceras på marknadens trender och kundernas behov för att erbjuda en ännu vassare lösning.

 

Så fungerar dagens AI
Styrkan hos AI är förmågan att kunna utföra specifika uppgifter i realtid som annars inte hade varit möjligt. Det är samtidigt viktigt att förstå att AI inte tolkar kontext på samma sätt som en människa. Men man kan lära AI-system, i till exempel vad man kallar Computer vision, att känna igen ansikten från bilder och filmer. Det kan även handla om objektigenkänning via videoanalys. Ser systemet något avvikande så larmar det och en operatör tar ställning till vad som ska göras.

AI gör att dagens och framtidens larmcentraler kommer att klara att hantera alltmer data. Ju mer data vi får, desto mer avancerat stöd kan AI ge.

 

AI gör oss verkligt proaktiva
Historiskt har larmcentraler varit reaktiva och agerat när händelser skett. Med intelligenta AI-system så kan man upptäcka samband, vilket kan vara alltifrån delar i säkerheten som ger falsklarm till potentiella risker som kan avvärjas innan de sker. Vi kan agera verkligt proaktivt – det gör det möjligt att ta bättre och snabbare beslut.

Ju mer vi vet, desto bättre kan vi hjälpa våra kunder och erbjuda de bästa säkerhetslösningarna för deras behov.

 

Framtidens larmcentral
Utveckling är något pågående. Det vi ser idag är historia imorgon. Men resan mot ökad proaktivitet har börjat och vi strävar efter att bli allt duktigare på att tidigt prata med våra kunder om vad som kommer att hända. Vi kan se det i vårt dataunderlag och på så vis kan vi vara rådgivare innan det hänt, vilket med rätt åtgärder minimerar värdeförlusten.

 

Människan behöver AI, AI behöver människan
En del varnar för att datorerna en dag kommer att ta över, och vi kan bara titta på. Det tror inte vi är realistiskt. Visst, det kommer behövas en kompetensbreddning på larmcentralerna där till exempel dataanalytiker, IT-säkerhetsexperter och affärsutvecklare kommer ha viktiga roller.

Den mänskliga förmågan att med sin erfarenhet kunna sätta data i en kontext och effektivt kunna ge avancerade råd är svår att ersätta. Samtidigt är den Artificiella Intelligensens överlägsenhet på att plöja igenom enorma datamängder oövervinnlig.

Därför tror vi att, så långt vi kan överblicka så är det avgörande att hitta den gyllene balansen mellan AIs förmåga att sovra i data och människans unika intuitivitet. Det är grunden för framtidens larmcentral – vårt Säkerhetscenter.