SaaS

Färdplan till molnbaserad säkerhet

3 Minuter | Augusti 11, 2021
Photo of serverroom with Cloud

Idag flyter säkerhets- och IT-frågor samman allt mer. Funderar man på att flytta in den fysiska säkerheten i molnet så ska man veta att det kommer krävas mer samverkan mellan IT- och säkerhetsavdelningen, och man behöver få en samsyn kring var man står idag och vad man vill åstadkomma. Något som STANLEY Security har stor erfarenhet av.

Färdplan till molnbaserad säkerhet

Färdplan till molnbaserad säkerhet

När allt fler säkerhetsprodukter, som till exempel övervakningskameror och nyckelkomponenter i passersystem, kopplas upp mot internet, öppnar det upp för många fördelar. Att till exempel på distans kunna verifiera alarm omedelbart istället för att behöva skicka en väktare till platsen, kan både reducera risker samt minska kostnader.

Även fastighetssystemen fylls med uppkopplade smarta sensorer för till exempel ljusstyrning och för att effektivisera ventilations- och värmesystem. Mer och mer kopplas upp i Internet of Things (IoT), som ger en möjlighet till fjärrövervakning och effektivisering på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

 

Säkerhetsbranschen är nyfiket avvaktande
Många säkerhetsansvariga har valt att avvakta och se var utvecklingen är på väg, samtidigt som de utmaningar med olika tekniktrösklar som tidigare fanns nu är undanröjda.

Det är en ny situation där säkerhet och IT smälter samman. Nu behöver säkerhetsansvariga sätta sig in i IT-säkerhetsfrågor på ett sätt som tidigare inte varit nödvändigt, och IT-ansvariga måste förstå utmaningarna för den fysiska säkerheten.

Det syns dock tydliga tecken på att man går framåt, där både IT- och säkerhetsavdelningar driver utvecklingen. Man inser att fördelarna med att ligga i molnet är stora, både ur ett rent säkerhetsperspektiv och som en ekonomiskt sund lösning. Det går att arbeta så mycket mer proaktivt i en molnbaserad lösning då säkerheten ligger på en högre, jämnare nivå än traditionellt och kan fjärrövervakas så att problem som uppstår kan åtgärdas innan skadan är skedd.

Att ha den fysiska säkerheten i molnet ger så många nya alternativ att det egentligen finns få skäl att inte allvarligt överväga det. Som någon sa; om man väljer att ha affärssystemet i molnet, som ofta är det mest affärskritiska man äger, då behöver man inte vara orolig att även hantera säkerheten i molnet. För att inte tala om de stora fördelar som finns om man har verksamhet på flera platser.

 

Så behöver du tänka om du vill in i molnet
Övergången sker inte över en natt. Ett lämpligt tillfälle kan vara när det är dags att uppdatera befintlig mjuk-/hårdvara. Och att använda tiden fram till dess att säkerställa att de IoT-produkter man idag använder uppfyller aktuella krav och se över vilka delar som behöver uppdateras eller ersättas. Mycket av befintlig infrastruktur, som kameror och olika sensorer, kan oftast användas även i en molnlösning.

 

STANLEY Security ger råd kring en färdplan
Vi har erfarenhet av många övergångar, från traditionella, lokala lösningar till molnbaserade virtuella system i STANLEY Hosted Services. Det finns ett antal fallgropar som är onödiga att falla i, beroende på var man står idag och vad man vill uppnå, och många misstag kan undvikas med god planering.

Tveka inte att höra av dig till oss, vi berättar gärna vad en molnlösning kan tillföra – både i form av ökade möjligheter, ökad säkerhet och minskade kostnader.