Säkerhetsinsikter

Höjdpunkt från årets trendrapport
-En säkerhetsstrategi som är "alltid redo"

4 Minuter | Mars 10, 2022
always on

Företag eftersträvar säkerhetshantering med ökad tillsyn och insyn, särskilt när organisationer har lokaler eller anläggningar som står delvis tomma. En "alltid redo"-strategi, driven av kommersiell säkerhetsövervakning, kan bidra till ökad säkerhet för både anställda och tillgångar.

Höjdpunkt från årets trendrapport -En säkerhetsstrategi som är "alltid redo"

Företag eftersträvar säkerhetshantering med ökad tillsyn och insyn, särskilt när organisationer har lokaler eller anläggningar som står delvis tomma. En "alltid redo"-strategi, driven av kommersiell säkerhetsövervakning, kan bidra till ökad säkerhet för både anställda och tillgångar. Läs vad Matthieu Le-Taillandier, STANLEY Securitys General Manager i Frankrike, Storbritannien, Irland och Benelux, har att säga om denna så kallade "alltid redo"-strategi.

Följande är ett utdrag från STANLEY Securitys trend rapport 2022.

"Prestanda inom säkerhet utgörs av en unik kombination av robust infrastruktur, pålitlig hårdvara och förstklassig service kombinerat med innovativa SaaS-lösningar (software-as-a-service). Men även med framsteg inom artificiell intelligens och maskininlärning handlar säkerhet fortfarande om människan, särskilt när det kommer till kommersiell säkerhetsövervakning. Utöver tekniska processer behöver organisationer fortfarande experter som aktivt övervakar verksamheten och agerar när det uppstår ett hot. Detta gör det möjligt för företagatt ha en 360-graders insyn i driftenoch en nivå av tillsyn som hjälper till att bygga upp företagets motståndskraft nu och i framtiden.” -Matthieu Le-Taillandier, STANLEY Security General Manager i Frankrike, Storbritannien, Irland och Benelux.

Om STANLEY Securitys trendrapport för 2022

Denna betydelsefulla trend ingår i årets trendrapport, som lyfter fram de nyckelteman industriledare anser kommer att forma säkerhetsbranschen under 2022 och framåt. Rapporten speglar hur organisationernas prioriteringar skiftar i det nya klimatet efter pandemins framfart, med insikter från STANLEY Securitys experter, andra ledande innovatörer inom säkerhetsteknik samt slutanvändare. Dessutom tar den en djupare titt på hur säkerhetsteknik kan användas för att stödja dessa prioriteringar och omdefiniera affärsverksamheter. Utöver nyckeltrender diskuteras även viktiga slutsatser baserade på en ny undersökning som genomförts av STANLEY Security.

Resultaten visar att organisationer är mer intresserade än någonsin av att implementera säkerhetslösningar som kan hjälpa dem att lösa viktiga affärsutmaningar.För att se hela rapporten och läsa om tio nyckeltrender för säkerhetsbranschen under 2022, gå till:www.stanleysecurity.com/sv/trender.  

Läs rapporten