Säkerhetsinsikter

Höjdpunkt från årets trendrapport
- Säkerhet som en konkurrensfördel

4 Minuter | Mars 3, 2022
blog image

Traditionellt har säkerhetslösningar installerats som ett försvar och för att avskräcka brott, men i dagsläget finns det ett växande intresse inom organisationer att utnyttja dessa lösningar som en konkurrensfördel.

Höjdpunkt från årets trendrapport -Säkerhet som en konkurrensfördel

Traditionellt har säkerhetslösningar installerats som ett försvar och för att avskräcka brott, men i dagsläget finns det ett växande intresse inom organisationer att utnyttja dessa lösningar som en konkurrens fördel. Ta del av aktuella insikter från Charlie Erickson, STANLEY Chief Technology Officer, och hans syn på hur man bäst kan använda säkerhet som en konkurrensfördel.

Följande är ett utdrag från STANLEY Security trend rapport 2022.

”Säkerhetstekniker utgör en större roll än någonsin för organisationer som vill blomstrai en allt komplexarevärld, som kräver smartare och mer effektiva lösningar på en mängd affärsutmaningar. I tillägg råder en önskan -eller snarare ett krav -att åstadkomma mer med mindre. Som ett resultat av detta ser vi ett ökat intresse för hur man kan maximera sina säkerhetstekniker för att få tillgång till kraftfulla insikter och resultat. Organisationer strävar efter ökad effektivitet, optimering av fastigheter, förbättrad hantering av hälso-och säkerhetskrav och att driva ESG-initiativ, som alla kan stödjas av ett integrerat, datadrivet säkerhetsekosystem.” –Charlie Erickson, Chief Technology Officer, STANLEY Security

Om STANLEY Securitys trendrapport för 2022

Denna betydelsefulla trend ingår i årets trendrapport, som lyfter fram de nyckelteman industriledare anser kommer att forma säkerhetsbranschen under 2022 och i framtiden. Rapporten speglar hur organisationernas prioriteringar skiftar i det nya klimatet efter pandemins framfart, med insikter från STANLEY Securitysexperter, andra ledande innovatörer inom säkerhetsteknik samt slutanvändare. Dessutom tar den en djupare titt på hur säkerhetsteknik kan användas för att stödja dessa prioriteringar och omdefiniera affärsverksamheter. Utöver nyckeltrender diskuteras även viktiga slutsatser baserade på en ny undersökning som genomförts av STANLEY Security.

Resultaten visar att organisationer är mer intresserade än någonsin av att implementera säkerhetslösningar som kan hjälpa dem att lösa viktiga affärsutmaningar. För att se hela rapporten och läsa om tio nyckeltrender för säkerhetsbranschen under 2022, gå till: www.stanleysecurity.com/sv/trender.

Läs rapporten