CCTV

Hur videoanalys kan hjälpa till att driva ditt företag framåt

4 Minuter |
A zoomed in image of a camera lens

Om det är en sak vi lärde oss om säkerhet under de första månaderna av Covid-19-pandemin så är det hur oförberedda de flesta organisationer var att hantera de unika säkerhets- och hälsoutmaningar som pandemin skapade.

Det växande behovet av att snabbt ta itu med dessa utmaningar satte press på tillverkare och leverantörer av fysisk säkerhetsteknik, som var fast beslutna att påskynda sina produktions- och sortimentsplaner, att möta efterfrågan och hjälpa till att hantera några av de operativa utmaningarna de olika kundtyperna stod inför.

Hur videoanalys kan hjälpa till att driva ditt företag framåt

Även om det utan tvekan har skett en stor utveckling inom intelligent videoanalys under och efter pandemin, har utvecklingen inte bara drivits av Covid-19-pandemin och den efterfrågan som har uppstått i det avseendet. Framsteg och utveckling på detta område var redan på god väg innan pandemin uppstod.

Genombrott inom inbyggd processorkraft och lagringskapacitet i kameror har resulterat i ökad kapacitet och detektionsprecision för AI-driven videoanalys. Dessa framsteg har lett till en uppåtgående trend för molnbaserade videolösningar – som har gett fler möjligheter till ökad effektivitet, flexibilitet och stordriftsfördelar vid virtualisering av säkerhetssystem och tillhörande administration.

Så vad betyder dessa framsteg för slutanvändarna? Med den drastiskt förbättrade tekniken inom videoövervakning och analyslösningar, resulterar investeringar som utnyttjar dessa nästa generations teknologier i möjligheter att säkra framtiden för ditt företag. Nedan ger vi tre exempel på hur detta uppnås:

1. Resurshantering
Att kunna balansera kostnaderna för att anställa bemannade säkerhetsfunktioner, samt tillhörande administration på plats, är en ständig utmaning för företag.

När lösningen är designad och implementerad på ett effektivt sätt i ett företag kan intelligent videoanalys - kombinerat med Cloud-/VSaaS-lösningar eller Remote Management av videosystemen - hjälpa till att maximera produktiviteten, göra det lättare att agera proaktivt på potentiella risker och förbättra effektiviteten av säkerhetsrutiner.

Dessa avancerade system kan hjälpa till att öka effektiviteten på plats, med färre dedikerade resurser som vanligtvis krävs för att underhålla och hantera dem. De potentiella kostnadsbesparingar som teknologin möjliggör resulterar i en avkastning på investeringen som driver en växande global marknadstrend.

2. Business Intelligence
Data är en av de mest eftertraktade råvarorna som köps in idag. Fråga bara vilken social mediajätte som helst hur viktig vår data är för deras tillväxt. Datametapunkterna relaterade till organisatorisk affärsinformation, fångad av videoanalyslösningar, tillhandahåller viktig rapporteringsinformation om viktiga affärsindikatorer som är viktiga för operativ framgång.

Synlighet och insikt om ett företags hälsa kan vara avgörande för om företaget kan överleva i dagens verklighet. I detaljhandelslösningar fångar Video Analytics t.ex. alla typer av viktiga datapunkter - från POS-transaktioner, lagertrafik, Heat Map-översikt, väntetid vid kassaköer, försäljningskonverteringsfrekvens, händelserapportering, etc.

Denna information hjälper företag att effektivt anpassa sig till marknadsdynamiken, behålla en konkurrensfördel, hantera sin tillväxt och förbättra företagets lönsamhet.

3. Beredskapsplanering
Återöppningsstrategier och planering, såväl som att verka i det nya normala, var inte en del av vårt ordförråd före pandemin. Organisationer med de resurser och smidighet som krävs för att driva och hantera sina anläggningar och verksamheter på distans har funnit det lättare att säkerställa kontinuitet i verksamheten och förbli solid.

När företag blickar framåt kan en progressiv hälso- och säkerhetsplan som inkluderar fjärrvideoövervakning, avancerade analysverktyg och/eller molntjänster lägga till flexibilitet och bygga större motståndskraft för att hantera förändrade marknadsförhållanden och upprätthålla operativ verksamhet. Dessa lösningar kan skalas snabbt, samtidigt som de minskar kostnaderna för hårdvara och infrastruktur, precis som fjärradministration kan hjälpa till att hantera nödkommunikation och insatser mer effektivt, genom att förbättra den övergripande riskhanteringen och krishanteringsberedskapen.

Tillverkare investerar mycket för att kontinuerligt förbättra och fortsätta att utveckla dessa teknologier. Teknikerna är också kontinuerligt lättare att implementera och bygga ut, samt integreras med befintliga säkerhetslösningar och infrastruktur, vilket gör det både kostnadseffektivt för företag att investera i teknikerna och ta vara på de nya möjligheter som uppnås.

Är du och ditt företag redo att dra nytta av värdet av videoanalys? Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att dra nytta av de nya möjligheterna.