Säkerhetsinsikter

Intervju: Varför VIGIL CLOUD är bra för små och medelstora företag

6 Minuter | Oktober 30, 2022
Woman holding an ipad with VIGIL CLOUD displayed on it

I en intervju förklarar Ola Edman, Senior Director of Global Video Development på STANLEY Security, Varför en molnansluten videolösning är mer flexibel, användarvänlig och kostnadseffektiv jämfört med en traditionell NVR-bas.

Intervju: Varför VIGIL CLOUD är bra för små och medelstora företag

Hur kan små eller medelstora företag dra nytta av en molnansluten videolösning.

Med den nyligen lanserade VIGIL CLOUD tjänsten från 3XLOGIC fortsätter STANLEY Securitys Hosted Services att expandera, utvecklas och leverera toppmoderna molntjänster till marknaden. VIGIL CLOUD erbjuder molnansluten videoövervakning på ett flexibelt, kostnadseffektivt och skalbart sätt. För att bättre förstå varför VaaS (Video-as-a-Service) är "top of mind" för många organisationer över hela världen, har vi intervjuat Ola Edman, Senior Director för Global Video Development på STANLEY Security, för att lära sig mer om hur molnet fungerar och hur det ger värde till kunderna.

Med ökat fokus på kostnadseffektivitet och flexibilitet är traditionella videolösningar i det flesta fall inte ett hållbart alternativ.

Portrait of Ola Edman, Senior Director of Global Video Development
Varför VaaS är en prioritet

På frågan om varför VaaS är en prioritet påpekar Ola Edman att majoriteten av företagen redan driver sina affärs- och IT-system i molnet och nu vill nyttja fördelarna med molnet även med sina fysiska säkerhetssystem.

"Med ökat fokus på kostnadseffektivitet och flexibilitet är traditionella videoövervakningslösningar ofta inte ett gångbart alternativ för en stor del av marknaden. Få företag har råd med en dedikerad säkerhetsansvarig per sajt och letar efter ett system som kan fungera för flera sajter och med flera olika användarroller.”

Security camera with blue graphic overlay
Tre fördelar

De tre huvudsakliga fördelarna med en molnansluten videolösning, enligt Ola, är flexibilitet och skalbarhetanvändarvänlighet och cybersäkerhet och GDPR-efterlevnad.”

Ett traditionellt lokalt videoövervakningssystem har historiskt sett inte patchats och uppdaterats automatiskt med nya programvaruversioner, allt eftersom de släppts. Det kräver antingen att säkerhetschefen är på plats eller att en tekniker underhåller och uppdaterar programvaran manuellt, vilket både är tidskrävande och ofta förknippas med en kostnad.

"Om programvaran inte är uppdaterad när en ny version släpps, resulterar det i en säkerhetsrisk som kan ha enorma komplikationer för de flesta organisationer."

Hur en molnbaserad lösning skiljer sig från en traditionell

De flesta videolösningar har traditionellt sett varit ett slutet on-prem-system. Ofta består den av en NVR (Network Video Recorder) kopplad till en eller flera kameror på plats i en sluten slinga. Även med nätverksfunktioner lagras alla inspelningar på NVR och är inte tillgängliga om inspelaren inte fungerar eller om nätverket misslyckas.

För att ytterligare utveckla hur en molnansluten videolösning skiljer sig från en traditionell NVR-baserad, säger Ola Edman:

"En VaaS-lösning innehåller vanligtvis mycket mer än en traditionell NVR-baserad lösning. När det endast gäller  underhållet måste du ofta teckna ett underhållsavtal med installatören för att säkerställa att lösningen är uppdaterad. Vanligtvis ingår redan detta i en VaaS-lösning."

Marknadstrender

Marknadstrenderna är tydliga, enligt Ola Edman. Cloud-, eller Hybrid Cloud-lösningar, växer mycket snabbare än traditionell videoövervakning.

"I Norden är tillväxten ensiffrig för traditionella system, medan molnbaserade erbjudanden genererar tvåsiffrig tillväxt. Det påvisar helt enkelt den resa som traditionell IT också gick igenom under de senaste decennierna och särskilt under de senaste åren. Framtida tillväxt för IT och OT (Operational Technology) är mycket mer molnorienterad än vad on-prem är.”

"VIGIL CLOUD gör det möjligt för oss att vara kostnadskonkurrenskraftiga även för mindre sajter, där de ursprungliga Hosted Services-lösningarna ofta var för dyra eller komplexa"

Hur kunder kan dra nytta av molntjänster

Med tillägget av VIGIL CLOUD till den ständigt växande portföljen av våra Hosted Services kan kunder nu dra nytta av ett brett utbud av erbjudanden, med molnanslutna lösningar som täcker både intrång, åtkomstkontroll, videoövervakning och fjärrhanteringstjänster.

“VIGIL CLOUD gör det möjligt för oss att vara kostnadskonkurrenskraftiga även för mindre sajter, där de initiala Hosted Services-lösningarna ofta var för dyra eller komplexa för mindre och medelstora företags säkerhetsbehov. Eftersom VIGIL CLOUD och kamerasortimentet från 3xLOGIC är molnbaserat (byggt för molnet), är det också mycket lättare att installera, använda och beräkna för oss – vilket förenklar försäljningsprocessen och håller nere kostnaderna för slutkunden.”

Vill du veta mer om hur en lösning från STANLEY Security kan hjälpa ditt företag? Våra experter kan hjälpa till med dina specifika behov och kommer gärna ut – helt gratis för en förutsättningslös genomgång av dina behov.  Kontakta oss så hjälper en av våra konsulter dig vidare.

Kan VIGIL CLOUD vara rätt lösning för dig?

Lös dina säkerhetsbehov idag