Inbrottssäkerhet och detektering

Kan detta vara STANLEY Securitys äldsta kund i Sverige?

3 Minuter | December 17, 2021
Old alarm technique

På Nybrogatan i Stockholm kan man hitta en skylt som säger Åke Falk Urhandel, en verksamhet som funnits där sedan 1959. Ända sedan starten har man anförtrott sin butik till att säkras av det som nu heter STANLEY Security. Nu lägger nuvarande ägare, Åkes söner Thomas och Urban Falk, ned sin verksamhet och därmed avslutas ett av STANLEY Securitys äldsta avtal. 

Kan detta vara STANLEY Securitys äldsta kund i Sverige?

På Nybrogatan i Stockholm kan man hitta en skylt som säger Åke Falk Urhandel, en verksamhet som funnits där sedan 1959. Ända sedan starten har man anförtrott sin butik till att säkras av det som nu heter STANLEY Security. Nu lägger nuvarande ägare, Åkes söner Thomas och Urban Falk, ned sin verksamhet och därmed avslutas ett av STANLEY Securitys äldsta avtal. 

Fastigheten där Åke Falk Urhandel bedrivs byggdes 1908, i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Redan från start låg där ett urmakeri, i samma lokaler. 1959 tog Åke Falk över lokalerna och öppnade sin urhandel. Främsta anledningen till att han valde just dessa lokaler var att det fanns centralvärme där, vilket inte var en självklarhet på den tiden. 

Åke Falk Urhandel, street view

Säkerhet under 50- och 60-talet

Säkerhetsåtgärder i form av larm var inte heller så vanligt bland butiksägare och andra företagare. Till och med kunde urhandlare ha klockskåp ut mot gatan, där man visade upp några av klockorna. Den förestående urmakaren hade dock installerat ett larm via det som då kallades Städernas Vakt Aktiebolag. Avtal och dokument sedan den tiden har sparats och det första kontraktet är daterat 29 mars 1956. Kostnaden för larmanläggningen var 151 kronor i engångskostnad (köpeskilling) och abonnemangsavgiften låg år 1956 på 8:95 kr per månad. Det framgår i avtalet att det ersätter tidigare anläggningsnummer ATJ 21, så när det första larmet faktiskt installerades är okänt. En kvittens från 1949 tyder på att man haft något form av samarbete redan då, men vad kvittensen gäller är svårt att tyda.

I samband med att urmakare Åke Falk tog över lokalen 1959, när han startade sin verksamhet, tog han också över larmanläggningen. Sedan dess har Åke Falk Urhandel varit kund hos samma säkerhetsbolag, om än det har skett några namnbyten och ägarbyten genom åren. Kontraktet som är daterat 11 augusti 1964 visar att man då har avtal med Aktiebolaget Securitas Alarm, som på den tiden samarbetade med Städernas Vakt AB, Förenade Svenska Vakt AB och Västsvenska Vakt AB (framgår av kontraktet). Larmbolaget kallades Securitas under många år för att bli Niscayah och därefter gå över till det nuvarande namnet STANLEY Security. 

Åke Falk Urhandel har alltså behållit samma larmleverantör genom åren. Även sönerna Urban och Thomas Falk, som tog över sin fars verksamhet 1996, stannade kvar som kund. En av anledningarna till att man stannat kvar som kund så länge är att man haft samma kontaktpersoner under lång tid, vilket har underlättat när man behövt åtgärda något med larmet. Att nuvarande STANLEY Security är en stor aktör inom säkerhetsbranschen och har varit under lång tid är en annan orsak till det långvariga samarbetet. De har fått förfrågningar genom åren från andra säkerhetsföretag, men det har aldrig varit aktuellt med ett byte.

Old alarm contract

Vi har varit toknöjda hela tiden, säger Thomas Falk.

Old alarm technique

Hur såg larmet ut innan dagens teknik?

I dag har man inbrottslarm och överfallslarm installerat. Thomas Falk blev anläggningsskötare för larmanläggningen 1986, då som anställd. 1986 var året då den nuvarande larmanläggningen installerades. Innan dess användes ett larm som ställdes in manuellt via ett vred som var monterat på dörren. De siffror som fanns på vredet representerade olika dagar och för att inte en eventuell inkräktare skulle lista ut när larmet var aktiverat använde man olika nummer för respektive dag på insidan respektive utsidan av dörren. När larmet utlöstes ringde det i en larmklocka som satt på väggen på utsidan. Det fanns alltså ingen larmcentral, likt det som finns i dag. 

Larmet var i första hand där för att avskräcka förövarna, men Thomas Falk berättar att man hade turen att ha lokalen nära ett hotell, där nattportieren kunde höra om larmet utlöstes och därmed kontrollera vad som skett. 

Bröderna Thomas och Urban Falk, och tidigare även Åke Falk, har genom åren varit mycket nöjda med den leverans de fått och den kontakt de haft med STANLEY Security, oavsett om det varit med larmcentralen, deras tekniker eller andra inom bolaget. 

Det har inte varit något krångel. Saker har gått att lösa ganska omedelbart, säger Thomas Falk. 

Nu lägger de alltså ned sin verksamhet och över 100 år av urmakeri i lokalerna går i graven. Dock lever namnet Åke Falk eventuellt kvar eftersom verksamheten som tar över lokalen planerar att behålla namnet och den urtavla som sitter på väggen utanför dörren. 
Tack till Åke Falk Urhandel och bröderna Thomas och Urban Falk för alla år som vi fått hjälpa er att hålla er verksamhet säker.

Thomas Falk, clock worker in Sweden