Säkerhetsinsikter för företag

Kunskap ger kontroll och ökad säkerhet

3 Minuter | Februari 14, 2022
SE - AI analytics blog

I den senaste publikationen, Trendrapport 2022, från STANLEY Security finns det många intressanta insikter.
Flera av de viktigaste trenderna har direkt bäring på vår tjänst STANLEY Analytics, som med avancerad AI gör det möjligt att planera och förutse det dagliga arbetet i verksamheten. 

Kunskap ger kontroll och ökad säkerhet


 

Kunskap ger kontroll och ökad säkerhet

I den senaste publikationen, Trendrapport 2022, från STANLEY Security finns det många intressanta insikter. Flera av de viktigaste trenderna har direkt bäring på vår tjänst STANLEY Analytics, som med avancerad AI gör det möjligt att planera och förutse det dagliga arbetet i verksamheten. All data som samlas i Analytics gör det enkelt att se kundflöden, hur olika ytor används och ger kontroll på gods och inventarier. 
Vill du läsa rapporten i sin helhet så finns den här.

Ska man sammanfatta det viktigaste från Trendrapport 2022 som berör STANLEY Analytics så ser man att de tre teknikinvesteringar som är mest intressanta är: 

 • En förbättrad infrastruktur för samarbete och kommunikation.
 • En sömlös integrerad plattform för hård- och mjukvarulösningar.
 • Integrerade analyser drivna av AI och maskininlärning.
   

AI och maskininlärning – vi har bara sett början
Alla pratar om AI, och idag ser vi nyttan av att använda intelligenta system för allt ifrån att datorer förutser hälsoproblem innan de inträffat till att fånga in säkerhetsrisker hos företag innan de hänt. Undersökningen visar att de viktigaste anledningarna man ser för att använda AI och maskininlärning i sina analyser är:

 • Optimera verksamheten – med en mer precis analys kan man öka effektiviteten.
 • Skydda medarbetarna – maskininlärning och AI kan öka skyddet för medarbetare, kunder och besökare.
 • Skydda sina tillgångar – intelligenta system ökar säkerheten för fastigheter, tillgångar och lager.
 • Säkra nätverken – AI kan identifiera och eliminera säkerhetshot på ett sätt som inte är möjligt för en människa.

5G ger enorma möjligheter
RTLS, Real-time location systems, innebär att man kan förse objekt och individer med taggar för att spåra och i realtid se var de befinner sig. I kombination med IoT 2.0 så kommer detta innebära en stor potential för säkerhetsbranschen, då många osäkerheter elimineras.
Man kommer kunna spåra tillgångar, övervaka anställda i utsatta situationer och skapa en medvetenhet om vad som ska ske innan det hänt. När vi kan ställa data i realtid mot tidigare situationer och händelser så uppstår mönster som ger möjlighet att förutse framtiden på detaljnivå.

Övergången till molnsäkerhet går snabbt
För något år sedan var molnsäkerhet på allas läppar men få var där. Nu, när vi levt med en pandemi i två år, så kan man konstatera att det fick många att skynda på övergången till molnet.
Från att tidigare ha varit ovilliga, så ser man det idag som en nödvändighet som möjliggör att man kan kombinera affärskritisk information från många källor och få nya typer av insikter.

Den data som molnbaserade säkerhetslösningar genererar kan ge ovärderliga insikter i verksamhetsdriften, vilket allt fler tilltalas av.

Photo of Kettil Stenberg, Managing Director STANLEY Security Nordics

STANLEY Analytics står mitt i trenderna
Med Analytics får man en lösning som kan omvandla information från olika kamerasystem och RFID-taggar till statistik. Med den kunskapskällan kan det dagliga arbetet effektiviseras och planeras. Låt oss titta på några tydliga exempel.

Se hur människor rör sig
Med så kallad heatmapping och värmekameror kan man se hur folk rör sig i lokaler och hur många som passerar olika ytor. Det kan till exempel vara områden med kampanjaktiviteter i en butik eller vilka maskiner som är mest populära på ett gym – och om det skiftar över dygnets timmar.

Det ger en god bild av hur många som befinner sig var någonstans och vid vilka tidpunkter. Vet man det kan man till exempel se till att öka servicenivån vid tider när man kan förvänta sig ett större flöde.

Ett bättre köande
Vi är många som inte gillar att stå i kö. Men med ett intelligent system som vet hur många som köar, och som lämnar kön, så kan man beräkna förväntad kötid och hålla besökarna informerade – vilket har visat sig ha stor inverkan för att öka toleransen för köer. Vi gillar att veta vad vi kan förvänta oss, där kan Analytics hjälpa till och ge nöjdare kunder.

RFID-taggar ger koll 
I STANLEY Analytics kan man använda RFID-taggar för att larma om gods eller inventarier förflyttas utanför givet område eller vid en felaktig tidpunkt. Och om något flyttats kan man spåra var det är, för att inte tala om hur enkelt det är att mäta material inom en given yta.

Som om det inte vore nog
Analytics kan ta emot data från många källor vilket gör att användningsområdet endast begränsas av vår fantasi. Några fler intressanta möjligheter är:

 • Ingen får smyga med. För att obehöriga inte ska kunna följa med en behörig person in kan Analytics övervaka, upptäcka och sätta in åtgärder.
 • Håll flödet fritt. Genom att tagga till exempel gods på ett lager så kan Analytics direkt se om något ställs i känsliga områden. Det kan exempelvis vara i vägen för truckar vilket minskar effektiviteten. Det kan också blockera nödutgångar.

Öka lönsamheten med STANLEY Analytics
Många av trenderna i Trendrapport 2022 visar på behov, där flera kan kopplas till vad STANLEY Analytics erbjuder. Vill du veta mer om hur STANLEY Analytics kan öka säkerheten, ge bättre kontroll på kundflöden och produkter – och bidra till ökad effektivitet? Läs mer här eller kontakta våra säljare så berättar de gärna mer.