Säkerhetsinsikter

Outnyttjad potential: Hur IoT för säkerhet erbjuder användbar intelligens

4 Minuter | Juni 9, 2021
Time lapse of motorway at night with global net graphic overlaid.

När företag påskyndar den digitala omvandlingen av sin säkerhetsinfrastruktur, letar de efter sätt att maximera sina investeringar i teknologier som ger flera vägar till värde. En sådan teknik är IoT.

Outnyttjad potential: Hur IoT för säkerhet erbjuder användbar intelligens

Många företag använder data för att påskynda sina digitala omvandlingar, men de inser sällan möjligheten att erhålla liknande värde genom att utnyttja data från fysiska tillgångar och tillhörande säkerhetsinfrastruktur.

“Med Internet of Things (IoT) blir utrustning, byggnader, lager och andra materiella tillgångar källor till användbar intelligens för optimering av verksamheten.”

Med Internet of Things (IoT) blir utrustning, byggnader, lager och andra materiella tillgångar källor till användbar intelligens för optimering av verksamheten. Genom att använda befintliga övervaknings- och kontrollsystem kan företag börja frigöra värdet av sin tillgångsbaserade data till stöd för sina strategiska mål.

Vad är IoT?

IoT är ett nätverk av anslutna fysiska enheter som använder sensorer, programvara, GPS, taggar och annan smart teknologi för att samla in information och agera på den. Till exempel kan tillgångar som är kopplade på detta sätt varna sin ägare om det uppstår fel, om de har flyttats från sin avsedda plats eller i förväg informera om kommande underhåll.

Den ökande användningen av molntjänster och 5G-cellulärtjänster samt den lägre kostnaden, den minskade storleken och den ökade förekomsten av sensorer gör att många nya användningsområden nu är möjliga. En del av denna teknik finns redan tillgänglig, och mer kommer snart att introduceras till marknaden. Dessa utvecklingar gör det enklare och mer ekonomiskt överkomligt att samla in data från IoT-enheter.

Dessutom möjliggör utökad internetanslutning och bandbredd utbyte av större datavolymer, nätverkande av mer avlägsna tillgångar och större tillgång till information i realtid. Denna utveckling ger möjlighet till ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och ökad förståelse för affärsverksamheten. Juniper Research förutspår att IoT-anslutningarna kommer att mer än fördubblas till 83 miljarder senast år 2024

Enligt en undersökning från Accenture är de tre främsta skälen till att företag inför IoT jämnt fördelade mellan: 

  • Säkerhet och trygghet 
  • Optimering av verksamheten
  • Kvalitetsgaranti 

Hur man drar nytta av IoT i dag

Företag kan utnyttja sin befintliga tekniska infrastruktur för att generera kraftfull intelligens från fysiska tillgångar med IoT-teknik. Detta kräver inte nödvändigtvis att man byter ut utrustning eftersom man i många fall kan installera sensorer i efterhand.

Funktioner från säkerhetslösningar, som videoanalys och spårning av geografiska platser, berikar denna information med värdefull kontext och gör IoT-data mer användbar.

“Investering i säkerhet blir mycket mer än en nödvändig kostnad; den bidrar med ett betydande värde för verksamheten. Fördelarna innefattar förbättringar av effektivitet, kvalitet, kostnader och kundservice.”

Som ett resultat av detta blir din investering i säkerhet mycket mer än en nödvändig kostnad; den bidrar med ett betydande värde för verksamheten. Fördelarna innefattar förbättringar av effektivitet, kvalitet, kostnader och kundservice.

Användningsområde för IoT: Produktion

Den så kallade fjärde industriella revolutionen, som ofta beskrivs som Industri 4.0, är det främsta tillväxtområdet för IoT. Inom produktion är de främsta användningsområdena för IoT övervakning av produktion, automatisering, planering, kvalitet och reglering.

  • Optimering av utrustning är ett populärt användningsområde. Med internetaktiverade sensorer kan operatörerna lära sig: Varför utrustningen inte fungerar, så att ägarna kan förhindra kostnadskrävande driftstopp
  • Om kapitaltillgångar förblir outnyttjade, vilket signalerar överkapacitet och möjligheter att minska de fasta kostnaderna
  • När maskinerna har underhållsintervaller, vilket gör det möjligt för företag att utföra underhållet på effektivaste sätt i stor skala

Användningsområde för IoT: Logistik

Att spåra varor och tillgångar i rörelse kan vara en utmaning. Logistikteamen måste veta var lagret finns och i vilket skick det är, samt vilka fordon som transporterar dessa tillgångar. Om dessa uppgifter saknas riskerar företagen att drabbas av förseningar, förluster, förlorad försäljning, missnöje hos kunder och skadeståndsskyldighet.

Med IoT samt den övervakningsteknik som redan finns på plats för säkerhet kan logistikansvariga och speditörer få svar i realtid på frågor som t.ex:

  • Håller förarna hastighetsgränserna och stannar de för de obligatoriska rasterna?
  • Kommer varorna att anlända i tid?
  • Förvaras produkterna vid rätt temperaturer med rätt luftfuktighet?

Användningsområde för IoT: Handel

De främsta användningsområdena för IoT inom handel är optimering av leveranskedjan, övervakning och lagerhantering. Butiksoperatörer vill minska stölder, ha rätt produkter till hands och förbättra kundtillfredsställelsen.

IoT-teknik möjliggör smarta hyllor som kan möta dessa utmaningar. Produkterna har RFID-taggar och övervakningslösningar upptäcker när hyllan börjar ta slut. Systemet automatiserar påfyllningen.

Med hjälp av denna data kan återförsäljaren fastställa de optimala lagernivåerna för varje enskild plats och den bästa tidpunkten för påfyllning. Denna information leder till en effektivare användning av tillgångarna, säkerställer att kunderna hittar de varor de söker och gör det möjligt för försäljaren att förutse efterfrågan.

Var kan IoT leda dig?

“Tekniska framsteg öppnar våra ögon för företagens möjlighet att utnyttja ramverk för säkerhet av tillgångar för värdefull information.”

Tekniska framsteg öppnar våra ögon för företagens möjlighet att utnyttja ramverk för säkerhet av tillgångar för värdefull information. Ledare inser att säkerhet inte längre bara är en kostnadsfaktor utan en drivkraft för att skapa konkurrensfördelar. Upptäck lösningarna som kan hjälpa dig att säkra dina resurser.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att skydda dina tillgångar

 

Friskrivningsklausul: Genom att använda bloggsektionen på denna webbplats ("Blogg") godkänner du villkoren i denna friskrivning, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Informationen på denna blogg är endast avsedd för informationsändamål. Sådan information är inte avsedd att ge råd om dina specifika säkerhetsbehov eller att ge juridisk rådgivning. Om du vill prata med en STANLEY Security-representant om dina specifika säkerhetsbehov, kontakta oss.