Säkerhet för detaljhandel och restaurang

Säkerhet för detaljhandeln: Tips för att hålla din butik och dina kunder säkra

4 Minuter |
Time lapse of people shopping in department store

I och med ökat kundflöde till butikerna måste återförsäljare ta i beaktning att detta även medför högre säkerhetsrisker för såväl anställda som besökare. Här är en checklista med rekommendationer för att förbättra säkerheten i detaljhandeln, för att skydda så väl kunder som medarbetare från potentiell smitta.

Säkerhet inom detaljhandeln: Tips för att hålla din butik och dina kunder säkra

Trycket i butikerna ökar i takt med att företag öppnar upp sina verksamheter igen och arbetsmarknaden sakta återhämtar sig. Men mer än två tredjedelar av återförsäljarna menar på att pandemin orsakar förhöjda säkerhetsrisker för deras organisationer, detta enligt en undersökning från National Retail Federation.

1. Implementera säkerhetssystem som följer butikens hälsostrategier för att skydda anställda och kunder från smitta samt säkra verksamheten.

Förväntningarna från kunder och anställda har ökat på hur företag inom detaljhandeln proaktivt skyddar hälsan och säkerheten.
Ett system för åtkomstkontroll hjälper inte bara till att effektivisera verksamheten, utan kan också hjälpa företag inom detaljhandeln att hantera mängden människor som befinner sig i lokalen.
Det kan begränsa spridningen av bakterier, stoppa inkräktare och upprätthålla en positiv arbetsplatsupplevelse – samtidigt.
Använd mobila lösningar för identifiering för att minska fysisk kontakt. Dagens beröringsfria åtkomstsystem har också funktioner som ansiktsigenkänning i stället för passerkort eller taggar.

Teknik för fjärråtkomst gör så att du kan säkra din anläggning på några få sekunder och hålla undan obehöriga som är ute efter att skada din verksamhet, oavsett om du är på plats eller inte, arbetar på distans eller följer en hybridstruktur. Ett helt integrerat passersystem ger företag insikter som kan omsättas till handling, vilket verkligen tillför mervärde i ett säkerhetssystem för butiker.

2. Minska snatterier och internt svinn med ett säkerhetssystem som motverkar stölder inom detaljhandeln.

Återförsäljare i NRF-undersökningen (National Retail Federation) sa att deras största säkerhetshot var våld på arbetsplatsen och den organiserade brottsligheten inom detaljhandeln.
De noterade att gängen inom den organiserade brottsligheten var mer våldsamma och aggressiva än tidigare, detta som en direkt följd av covid-19, förändringar i polisväsendet och den ökade internetshoppingen.
De stal ofta föremål med lägre påverkan på verksamheten, så som tvättmedel och allergimediciner.

Organisationer varnar om att Interna stölder också har kommit att öka markant, som Loss Prevention Media påpekar, "interna stölder har kommit att öka avsevärt på grund av rationaliseringar - de anställda rättfärdigar detta med att de upplever sig vara underbetalda."

Denna trend har lett till att behovet av innovativa stöldskyddssystem för detaljhandeln har tilltagit. Över hälften av företagen som deltagit i NRF-undersökningen har ökat sina investeringar för stöldskyddsutrustning i butiker för att kunna skydda sina kunder, anställda och verksamhetens tillväxt.

Topp presterande säkerhetslösningar för videoövervakning och kameror är avgörande för detaljhandelns säkerhet. IP-baserade kameror ger bra bildkvalitet, progressiv skanning och megapixelsensor. Rätt utrustning kan känna av när något försvinner och utlösa ett larm, uppmärksamma inkräktare och räkna antal personer som befinner sig i lokalen.

3. Använd en extern säkerhetshantering för detaljhandel

Du har förmodligen inte bandbredden för att hålla koll på dina anställda, din egendom och dina tillgångar dygnet runt. Som tur är finns det säkerhetstjänster som kan ge dig övervakning dygnet runt, 365 dagar om året. Fjärrövervakningssystem och professionell övervakning minskar behovet av fysiska säkerhetsvakter.

Du kan länka samman ett team med fjärrsäkerhetsexperter till dina videoövervakningsflöden för övervakning under och efter arbetstid.
När en inkräktare utlöser ett larm kan det professionella övervakningsteamet bedöma om det är ett pågående brott, verifiera bilderna och tillkalla förstärkning.
Polisen kommer att se att det är en verifierad video och agera mycket snabbare.

Använd säkerhetssystem för butiker för att främja ett framgångsrikt företag.

Återförsäljare har stött på stora utmaningar de senaste åren men det har också givits många möjligheter.
Butiker kan vara en välkomnande paus för konsumenter att återigen få återgå till det ”normala”, att kunden får känna att onlinehandeln inte är det enda alternativet.
När du väl har tillförlitlig säkerhet i butiker främjar du en positiv kund- och arbetsplatsmiljö.
Låt oss hjälpa ditt företag att se över en säkerhetsstrategi som främjar din verksamhet, dina kunder och anställda.

Kontakta oss för att få prata med en säkerhetsexpert inom området, säkerhet för detaljhandeln.