Säkerhetsinsikter för företag

Smart AI-tjänst ger ökad affärsförståelse

5 Minuter | Maj 5, 2021
People queue at marked social distancing lines

Genom att kombinera data som samlas in från olika kamerasystem kan man med hjälp av AI-lösningar kreera kombinationer som ger insikter i form av statistik och nyckeltal. Detta kan användas för att underlätta det dagliga arbetet genom att till exempel styra kundflöden, få ordning på kösystem eller se mönster i besökares rörelsescheman i form av statistik och värmekartor.

Smart AI-tjänst ger ökad affärsförståelse

När priserna på olika typer av IP-baserade kameror och RFID-läsare stadigt sjunker och många redan har befintliga kamerasystem i sina lokaler – så öppnar sig möjligheterna att kunna göra saker som tidigare inte varit möjliga. Med STANLEY Analytics kan man analysera data av kundflöden på detaljnivå, vilket bidrar till att utveckla verksamheten och stärka affären.

Genom att kombinera data som samlas in från olika kamerasystem kan man i STANLEY Analytics kreera kombinationer som ger insikter i form av statistik och nyckeltal. Detta kan användas för att underlätta det dagliga arbetet genom att till exempel styra kundflöden, få ordning på kösystem eller se mönster i besökares rörelsescheman i form av statistik och värmekartor. Vill man kan man även komplettera med RFID-taggar för att få in ytterligare dimensioner i analysen.

Möjligheterna är outtömliga och kan anpassas efter verksamhetens specifika behov och generera statistik och visa de vyer i gränssnittet som är mest relevanta. Dessa är tillgängliga var man än befinner sig – i appen eller webbgränssnittet för STANLEY Analytics.

”Med RFID-taggar på varukorgar och kundvagnar får man, i kombination med kamerasystemet, en väldigt tydlig bild av kundflödena. Det blir ett vasst verktyg för att optimera butikslayouten och ge den bästa kundupplevelsen,” säger Carl Einerth, säljansvarig för STANLEY Analytics. ”Med STANLEY Analytics så utökas funktionen av redan tagna investeringar då till exempel befintliga kameror, skärmar och högtalare oftast enkelt kan integreras.”

 

Effektivare köer ger nöjdare kunder – och du vet hur många som är i lokalen
Just nu finns ett väldigt stort behov av att kunna veta hur många som befinner sig i olika typer av lokaler för att säkerställa att man lever upp till kraven i pandemilagen på max 10 personer/m2.

Som en första introduktion till STANLEY Analytics möjligheter finns STANLEY Site Occupancy Management som på ett enkelt sätt ger full kontroll över besökarna. En sensor i varje entré känner av hur många som besöker och lämnar lokalen, och på en skärm vid ingångarna visas hur många som just nu befinner sig i lokalen samt hur många som får lov att vistas där samtidigt. Är skylten grön så är du välkommen in, är den röd så får du vänta lite. Informationen underlättar för personalen och ger kunder och besökare information i realtid redan innan tillträdet till butiken/lokalen.

Systemet är flexibelt och en del verksamheter väljer att, när man närmar sig maxnivån, själva kommunicera med besökarna utanför. Personalen får en notis i sin mobil när det närmar sig och kan då agera. STANLEY Site Occupancy Management är en helautomatiserad lösning som också visar historisk besöksstatistik på detaljnivå.

”STANLEY Site Occupancy Management är perfekt för alla butiksägare som kan sova gott när man får kontroll på antalet kunder. Men egentligen fungerar det lika bra för alla typer av verksamheter som till exempel gym, muséer, bibliotek och restauranger,” berättar Carl. ”Och när man sen växer in i STANLEY Analytics blir det riktigt spännande att upptäcka vad man kan göra!”

 

Hur rör man sig? Vad är ledigt?
Andra intressanta insikter är att se vad som drar mest folk. Hur många stannar till vid butikskampanjen? Hur länge stannar de? Genom att sätta värden för vad man anser är relevant så kan man mäta hur effektiv exponeringen är och man kan på skärmar ge budskap som kopplas till var man befinner sig.

Det kan också vara så att man vill se hur många som befinner sig inom ett givet område och hur många som väljer att lämna efter ett visst väntande, vilket kan ge en indikation på om man missar affärer för att man inte lyckas möta förväntningarna. Man kan även vilja se hur många som passerar skyltfönster, hur många som stannar, och hur länge.

En restaurang kan till exempel få koll på hur många lediga platser man har och var det är ledigt, vilket ger intressant kunskap om hur man ska placera gästerna vid olika tidpunkter för att vara effektiva och ge ett gott bemötande.

Om vissa områden, som till exempel nödutgångar, inte får blockeras kan systemet varna för om något hamnar inom vissa ytor. Det kan också ge indikationer på om man kan se mönster att köer växer vid vissa tidpunkter, vilket då blir ett beslutsunderlag för möjliga förändringar.

 

Få koll på ryggsmitarna
Många organisationer vill vara trygga med vilka som befinner sig inom dess väggar. Det kan vara ur både säkerhetsperspektiv men även företagsperspektiv – man vill veta att ingen obehörig finns i byggnaden. Det är dock inte alltid helt enkelt eftersom vi människor ofta är bekväma.

”Många tänker att de känner ju personen ifråga och låter dem gå med tätt bakom när de passerar säkerhetspassager,” förklarar Carl. ”Det är ofta välment, men det är samtidigt en risk. Genom att kombinera RFID-information från passerkortet och kameror upptäcker systemet om det är fler än en i slussen. Då kan man avvisa passering tillsvidare.”

 

Ger unika insikter och uppfyller alla integritetskrav
Genom att kombinera information från många källor kan man få kunskap om saker som annars kanske aldrig blivit synliggjorda. Alla videoströmmar konverteras till statistik, och det sker ingen lagring av persondata. Därför inkräktar inte STANLEY Analytics på den personliga integriteten och uppfyller alla högt ställda krav från till exempel GDPR.

”STANLEY Analytics ger så många möjligheter, och med varje installation vi genomför får vi kreativa förslag från våra kunder på hur det kan skräddarsys. Det ger oss en växande kunskapsbank för att kunna hjälpa andra som vill få bättre förståelse för hur besökare rör sig – och hur den kunskapen kan omvandlas till affärsnytta,” avslutar Carl Einerth, STANLEY Security.