Säkerhetsinsikter för företag

Utnyttja kraften i AI och IoT och skydda dina tillgångar proaktivt

5 Minuter | Juli 1, 2021
Aerial view of nighttime city with graphic overlay.

Genom att hämta operativa insikter från säkerhetsinfrastrukturen kan företag agera mer proaktivt och förutsägande i sin verksamhet.

Utnyttja kraften i AI och IoT och skydda dina tillgångar proaktivt

I en snabbt föränderlig affärsmiljö krävs mer än att bara reagera på hot för att skydda sina tillgångar. Genom att samla in operativa insikter från sin infrastruktur för säkerhet kan företaget agera mer proaktivt och förutseende. Detta ger bättre flexibilitet och säkerheten blir en källa till konkurrensfördelar.

Genom att samla in operativa insikter från sin infrastruktur för säkerhet kan företaget agera mer proaktivt och förutseende.

Genom att tillsammans utnyttja artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) får företag verktyg för att använda fysiska tillgångar på ett nytt, omvälvande sätt. Ledare som kombinerar dessa tekniker kan öka värdet samtidigt som riskerna minskar.  

Hur fungerar IoT och AI tillsammans?

Enligt en undersökning av Accenture anser nästan 80 procent av företag att AI är en central eller sekundär komponent i IoT. Volymen och hastigheten på den data som IoT genererar överstiger vad människan klarar att hantera. AI hjälper människor att snabbt förstå data och använda dem för att fatta beslut. De främsta användningsområdena för att kombinera dem är:

  • Beskrivande och förebyggande underhåll
  • En förbättrad användarupplevelse
  • Identifiering och tolkning av bilder
  • Naturlig språkbehandling

De fördelar som oftast nämns för att kombinera IoT och AI är, enligt undersökningen, ökad produktivitet och effektivitet, djupare kundrelationer samt ökad säkerhet och trygghet.

Det ger också många synergier. Ett företag med IoT-funktioner kan till exempel förutse när en maskin behöver byta ut en del, vilket gör att man undviker kostsamma stillestånd och gör underhållet effektivare.

Genom att använda AI-analyser berikas beslutsfattandet och frågor med fler variabler kan besvaras. Till exempel: När är det smartare att byta ut en maskin i stället för att underhålla den, om man tar hänsyn till prestandaprognoser och konstruktionsförbättringar i utrustningen?

Användningsområden för AI och IoT

Företag tillämpar dessa båda tekniker inom tillverkning, logistik och detaljhandel på ett sätt som gör det möjligt att förutsäga affärsvillkor och få konkurrensfördelar. Detta minskar riskerna i beslutsfattandet.

Produktion

För att kunna ge garantier kring kvalitet kan producenter använda IoT och AI för att analysera bilder av en produktionslinje i realtid och identifiera delar av produktionen som inte uppfyller satta standarder. Dessa produkter omdirigeras automatiskt för åtgärder eller för att makuleras, vilket höjer kvaliteten, förhindrar slöseri med material, minskar returer och förbättrar kundtillfredsställelsen. Företaget kanske redan använder videoanalys i sin säkerhetsinfrastruktur, och kvalitetskontroll blir då ytterligare ett användningsområde för den här tekniken.

På samma sätt blir övervakningssystemen mer värdefulla. AI kan sammanföra sensorinformation om spänning, fukt eller närvaro av människor med förväntade användningsmönster, väder, tid på dygnet eller andra faktorer. Alla dessa data hjälper systemet att med precision identifiera ett akut problem. Rapporter om kraftigt regn på en plats plus höga fuktnivåer betyder till exempel sannolikt att det är fel på en dräneringspump, inte att en lokalarbetare har moppat golvet. 

Logistik

Att leverera Just-in-time blir smidigt med IoT-sensorer och AI. Värdekedjan integreras bättre – från upphandling till leverantör, lager och distribution. Detta möjliggör smidig, kontinuerlig produktion, tätare överlämningar och en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Nettoeffekterna är bland annat kostnadsbesparingar, högre vinstmarginaler och ökad smidighet.

Handel

Butiker kan utveckla sina system för att förebygga förluster med hjälp av IoT och AI. AI-drivna analyser hittar mönster som tyder på stöld i data från sensorer, video av trafikmönster, beteenden hos anställda och köpare samt händelser på plats. Områden med högst risk är kassor, entréer och lagerlokaler. Till exempel kan kunder som går ut genom ingångar ofta vara ett tecken på snatteri, så sensorer för riktningsdetektering är ett viktigt verktyg. Vid självutcheckningsfilerna kan videoanalys av varor i en köpares korg matchas med ett flöde av skanningsdata från terminalen. På så sätt kan man fånga upp produkter som inte skannats eller som lämnats kvar i kundvagnen. Videoanalys kan också flagga för misstänkt beteende hos anställda, till exempel att utfärda en återbetalning när ingen kund upptäcks vid kassan.

De viktigaste utvecklingsområdena för att skydda tillgångar

När organisationer utnyttjar dessa tekniker kan de utnyttja befintlig infrastruktur och andra resurser för att generera mer användbara insikter. Detta förbättrar den totala avkastningen samtidigt som tillgångarna skyddas.

När organisationer utnyttjar dessa tekniker kan de utnyttja befintlig infrastruktur och andra resurser för att generera mer användbara insikter. Detta förbättrar den totala avkastningen samtidigt som tillgångarna skyddas.

Till exempel kan IoT och AI ge varningar som kräver mänsklig respons, men falska larm och en stor mängd varningar kan leda till ”notifieringströtthet”. Befintlig infrastruktur för övervakning och bevakning som skyddar tillgångar kan bidra med ytterligare möjligheter till svarsrespons, ett sätt att se till att viktig utveckling inte missas. På så sätt ger investeringar i att skydda tillgångar ett ökat affärsvärde i form av flexibilitet och smidighet.

Dessutom kan företag integrera en mängd datakällor, utöver intern information, för att få bättre förståelse i takt med att tekniken utvecklas, vilket inkluderar bland annat väderrapporter, offentliga register, ekonomiska prognoser och information om politiska risker. På så sätt kan organisationer bättre förutse leverantörsproblem, produktionsproblem, fluktuationer i efterfrågan, flaskhalsar i transport och industritrender – och genom att kombinera detta med information från interna data får man en 360-graders bild av riskmiljön och konkurrensen.

Hur man utnyttjar AI och IoT 

I takt med att företag ökar takten på sin digitala omvandling blir förmågan att agera proaktivt och förutseende en nödvändighet. Skyddet av tillgångar blir mer än en reaktiv hållning och fokuserar istället på proaktivitet och förutsägelser. Att kombinera artificiell intelligens med Internet of Things är ett viktigt steg för att få ut maximalt av tillgångarna och samtidigt minska riskerna.

Läs mer om hur STANLEY Security kan hjälpa dig att skydda dina tillgångar

 

Friskrivningsklausul: Genom att använda bloggsektionen på denna webbplats ("Blogg") godkänner du villkoren i denna friskrivning, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Informationen på denna blogg är endast avsedd för informationsändamål. Sådan information är inte avsedd att ge råd om dina specifika säkerhetsbehov eller att ge juridisk rådgivning. Om du vill prata med en STANLEY Security-representant om dina specifika säkerhetsbehov, kontakta oss.