STANLEY Analytics

Effektivisera och planera verksamheten med värdefull statistik och nyckeltal. Spåra inventarier, gods och människor och få detaljerad information som bidrar till ökad lönsamhet.

Mångsidig spårnings- och analystjänst

STANLEY Analytics är en spårnings- och analystjänst för verksamheter av alla storlekar, oavsett bransch. Syftet med tjänsten är att effektivisera företagets verksamhet, öka lönsamheten, underlätta processer, minska kostnaderna och förbättra säkerheten för företagets egendom och medarbetare genom att tillhandahålla värdefull data i realtid. Via hundratals olika sensorer i produktfamiljen STANLEY Analytics och de servicelösningar samt mätområden som omfattas i plattformen erhålls säkerställd funktion samt statistik i realtid samt över tid. Vår larmcentral agerar utifrån skräddarsydda åtgärdsinstruktioner dygnet runt.

I STANLEY Analytics erbjuds en avancerad tjänst för spårning av enheter 
i utomhus- samt inomhusmiljö med smarta sensorer med möjlighet till aktivering utifrån fjärrstyrning eller baserat på händelse, vilket innebär lång batteritid. Vår lösning är inte heller beroende av att sensorerna behöver tillgång till GPS-uppkoppling (SIM-kort). 

STANLEY Analytics erbjuder också avancerad AI-kameraanalys där kameraströmmar omvandlas till statistik och nyckeltal utifrån ett antal definierade mätområden (KPI). Statistiken blir således inte uppskattad utan definitiv. 

Tjänsten erbjuder möjlighet att arbeta proaktivt genom att skapa underlag för att definiera, förbättra, utveckla och underlätta samtliga verksamhetsområden.  

Analytics FIN

All nödvändig information i ett system

 • Realtidsinformation
 • Spårning via anpassade sensorer
 • Spårning i utmanande inomhusmiljöer
 • Sensorer utifrån specifika mätområden
 • Videoanalys
 • Användarvänlig webbaserad portal
 • Larmhantering via larmcentral (SOC)

Gemensamt användargränssnitt för samtliga mätområden (KPI) inom STANLEY Analytics:

 • Enheters position i realtid i utomhus- samt inomhusmiljö
 • Condition Monitoring - specifika mätområden (temperatur, energiförbrukning etc.)
 • Device Control - specifika mätområden (förbrukning, nyttjandegrad etc.)
 • Personlarmsfunktion
 • Personräkning, in- och utpassering
Kapper
Key performance indicator

KPI:er för att mäta och analysera verksamhetens resultat

STANLEY Analytics

Mångsidiga lösningar för olika branscher

Spårning i realtid för samtliga branscher och verksamheter 

Behovet att kunna spåra utrustning med anpassade och säkerställda tekniker ökar för varje år. Anledningarna varierar, men den största anledningen är att minimera svinn och stölder. Förutom att stora belopp går förlorade på investerad egendom (fordon, maskiner, mätinstrument etc.) bidrar svinnet även till produktionsbortfall, driftstopp och leveransförseningar. 

STANLEY Analytics erbjuder en rad olika anpassade smarta sensorer för användning i utmanande miljöer. Sensorerna erbjuder lång batteritid och kan manageras fjärrledes. De kan aktiveras utan fjärråtkomst vid exempelvis rörelse och är inte beroende av GPS-signalering, vilket innebär att de ej appliceras med SIM-kort. I dagsläget finns det ingen känd teknik att spåra (svepa) dessa sensorer i ambition att sätta dem ur spel. 

Analytics erbjuder även spårning av material och personer i utmanande inomhus- och riskmiljöer. Tjänsten ger information om exakt antal samt position inom definierade områden. Funktion ingår med inbyggd larmknapp oberoende av mobil täckning. 

- Spårning i realtid samt över tid

- Spårning i utmanande utomhus- och inomhusmiljöer 

- Smarta anpassade sensorer

- Personlig larmknapp

- Larmhantering via larmcentral (SOC)

Fördelar

Fördelar med STANLEY Analytics

Kom igång med STANLEY Analytics