STANLEY Hosted Services

Hosting och Remote Management är mycket efterfrågade. Dra nytta av de nya möjligheterna inom SaaS, VMaaS och Cloud-tjänster för en mer flexibel, säker och kostnadseffektiv drift av dina säkerhetslösningar.

Intelligenta Cloud-lösningar för din verksamhet

Våra Hosted Services-lösningar är främst fördelaktiga att använda för er som:

  • Inte har ett lokalt dedikerat serverrum/miljö, eller som behöver flexibilitet som helt enkelt inte är möjligt med traditionella servermiljöer
  • Har höga krav på IT-, nätverks- och cybersäkerhet
  • Önskar enbart löpande driftskostnader i stället för både en större investering vid uppstart + löpande driftskostnader

STANLEY Hosted Services kan integreras med alla våra befintliga applikationer och möjliggör skräddarsydda integrationer. Givetvis kan det anpassas till både nuvarande och framtida behov - något som är sällsynt med vanliga helhetslösningar.

Stack of drives in datacenter

Vad är Hosted Services?

STANLEY Hosted Services är en säker och kostnadseffektiv tjänst, där vi tillhandahåller back-end-servrar och därmed eliminerar behovet av att installera, underhålla och uppgradera dessa på plats. Istället för att installera servrar och perifera IT-komponenter lokalt hanterar vi dessa i vår moderna och säkra värdmiljö.

Ni kommer inte att uppleva någon skillnad – annat än att ni slipper hålla koll på backup, serverdrift, kylutrustning, uppgraderingar och drifttid. Beroende på vilken tjänstemodell ni väljer har ni möjlighet att få upp till 24/7-support, med en mycket kort SLA och svarstid från vårt Hosting-team.

KONTAKTA OSS FÖR ATT VETA MER

Ökad säkerhet

STANLEY Security tar över ansvaret för driften av lösningar, från vagga till grav. Med vår avancerade tekniska övervakning (System Service Assurance) övervakas alla enheter och komponenter i molnet, så vi får snabbt besked om en enhet eller tjänst misslyckas – eller om det är dags att uppgradera eller byta ut.

Oftast har vi redan hittat och åtgärdat ett fel innan ni ens upptäcker att det har varit ett problem. Ökad redundans uppnås genom att lagra data på mer än en fysisk plats, samt ökad stabilitet under hela driftperioden, då vi säkerställer kontinuerlig implementering av säkerhetsuppdateringar och underhåller både applikationer, operativsystem och disklagring.

A blue cyber-net above a city

Proaktiv snarare än reaktiv

STANLEY Security uppgraderar kontinuerligt våra back-end-system, och ser till att ni alltid har en fullt underhållen och fungerande lösning. Under hela avtalets löptid säkerställer vi även era data mot obehörig åtkomst, dataangrepp och vi använder oss alltid av de bästa cybersäkerhetsverktygen.

Det är livsviktigt att ni kan vara trygga med att er data alltid är säkrad – och att det alltid finns en backup vid oförutsedda händelser. Det är därför säkerhet i vår värdmiljö är vår högsta prioritet.

Kostnadseffektivt

Undvik obehagliga överraskningar. Med våra Hosted Services känner ni till era kostnader, varje månad. Ni behöver inte oroa er för att investera i hårdvara som fysiska servrar, hårddiskar etc. och behöver inte oroa er för drift av nedkylnings- och UPS-system i era egna servermiljöer.

STANLEY Security är fullt engagerad i drift och redundans, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Det är lätt att skala upp eller utöka om kapacitetskravet ändras, eller om företaget expanderar till fler fysiska platser - eller skala ner om det behövs. Genom att använda modern teknik uppnås en mer kostnadseffektiv drift och underhåll, vilket minskar behovet av fasta personalresurser.

Smiling employee stands with arms crossed

Miljövänligt och driftsmart

Med molnbaserade servermiljöer uppnås en mer energivänlig miljöpåverkan, eftersom vi effektivt kan samla driften av flera anläggningar på ett ställe, vilket dessutom minskar det totala behovet av personalresurser.

Inget behov finns heller av dyra kylsystem i lokala serverrum för dina säkerhetslösningar. Bidra till en grönare värld genom att minska ditt koldioxidavtryck när fler kan dela på lösningarna.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

Vilka typer av lösningar fungerar inom Hosted Services?

Alla tekniska lösningar vi tillhandahåller, oavsett om det är inbrottsskydd, passerkontroll eller videolösningar, kan dra nytta av våra Hosted Services. Om ett managementsystem är kopplat till din säkerhetslösning kan det vara värd.

Vi stödjer allt från mindre anläggningar till större komplexa multisite-system med hundratals enheter.

Kom igång med Hosted Services från STANLEY Security