Säkerhetscenters tjänster

Vi tar hand om ert företag - dygnet runt, året runt - med våra moderna tjänster på vårt Säkerhetscenter.

STANLEY Securitys omfattande övervakningstjänster

Minska falsklarm, minska driftskostnaderna och öka säkerhetsnivån för ert företag och medarbetare med våra omfattande tjänster på Säkerhetscenter. Vi erbjuder ett brett utbud av övervaknings- och fjärrsupporttjänster, så att ni på ett säkert, effektivt och tryggt sätt kan fokusera på att driva ert företag.

 • Auktoriserad och certifierad larmcentral med drift 24/7 
 • Specialutbildade larm- och videooperatörer
 • Fjärrhanteringstjänster med fjärrstyrning på distans
 • Anrop från högtalare eller begäran av väktarutryckning
 • Övervakning av säkerhetssystem

Övervakning i siffror

24/7

Vårt Säkerhetscenter är fullt bemannat 24/7

365

Vi arbetar 365 dagar om året för att skydda ert företag

10+

Våra övervaknings- och fjärrservicetjänster inkluderar över 10 olika tjänster

STANLEY team monitoring center
Övervakningstjänst

Vi övervakar många typer av säkerhetssystem, inklusive:

 • Inbrottslarm
 • Brandlarm
 • Kameralarm
 • Överfallslarm
 • Hisslarm
 • Tekniskt larm

Prata med en expert

Videotjänster

Vi erbjuder omfattande videotjänster, inklusive:

 • Larmverifiering (Alarm Video Verification)
 • Kameralarm (Video Activated Verification)
 • Videorondering (Video Guard Tours)
 • Videoeskort (Video Remote Escort)
 • Videoportvakt (Remote Interactive Gatekeeper)

Prata med en expert

female STANLEY employee monitoring center
Fjärrtjänster

Dra nytta av våra tjänster för fjärrhantering

Shield icon

System Service Assurance

Våra System Service Assurance-tjänster ger er proaktiva varningar och åtgärder vid ett systemfel eller enhetsproblem, så att ni kan känna er trygga. Tjänsten skapar en dygnet runt-övervakning av status och tillstånd på server och/eller utrustning med möjlighet att övervaka antingen lokalt placerad utrustning eller molnhostade system.

LÄS MER

Security camera icon

Larmverifiering (Alarm Video Verification)

Verifiering av inbrottslarm med videoövervakning möjliggör rätt åtgärd vid rätt händelse. När ett inbrottslarm aktiveras kan operatören snabbt komma åt kameran och se vad som händer. Detta säkerställer att vi alltid reagerar utifrån det som observeras, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan initiera rätt åtgärd.

Screen with alarm lines icon

Kameralarm (Video Activated Verification)

Avancerad videoanalysmjukvara installeras i kameran eller så analyseras livebilder i vårt Säkerhetscenters avancerade videoanalysservrar. Tekniken kan snabbt identifiera personer eller fordon i området, redan innan ett inbrottslarmsystem hunnit aktiverats. Om ett larm aktiveras larmas våra videooperatörer på Säkerhetscenter som snabbt kan utvärdera situationen med hjälp av livebilder.

Lock icon

Videorondering (Video Guard Tours)

Videorondering tillhandahåller vakttjänster på distans från vårt Säkerhetscenter som helt eller delvis kan ersätta de traditionella fysiska väktarna. I tjänsten ingår en manuell kontroll av företagets perimeter, miljö och ytor, med hjälp av videokameror. Tjänsten lämpar sig bäst där videoanalys inte är möjlig, t.ex. när miljö- eller teknikmässiga bedömningar skall göras eller att tekniken på plats inte stödjer videoanalys.

Abstract headset icon

Videoeskort (Remote Video Escort)

Vår Remote Video Escort, även kallad videoeskort, fungerar genom att eskortera personal på distans via Säkerhetscenter, med hjälp av liveflöde från installerade kameror och högtalare. På så sätt kan vi säkerställa att personalen gör en säker in- eller utpassage på platsen, med vår videooperatör i andra änden.

Alarmed siren icon

Videoportvakt (Remote Interactive Gatekeeper)

Säkerhetscenter kan tillhandahålla portvaktsservice på distans, vilket helt eller delvis kan ersätta de traditionella fysiska portvakterna. I tjänsten ingår en manuell styrning och hantering av företagets grindar eller andra tillträdesområden på distans, där vi använder avancerad video- och intercomteknik för att utföra validering av fordon eller personer. Från Säkerhetscenter kan vi öppna eller stänga till exempel portar samt prata med förare eller andra besökare innan vi öppnar.

Varför välja STANLEY Security?

Experter på moderna säkerhetscenter- och fjärrhanteringstjänster

Ett komplett fjärrövervakningspaket

Vårt kompletta fjärrövervakningspaket är till för att ge trygghet så att ni kan driva företaget i vetskap om att era medarbetare, egendom och tillgångar är skyddade. Vi möter era affärsbehov med våra skalbara övervakningstjänster eftersom vi vet att varje organisation har unika krav när det gäller deras säkerhet.

Vi bevakar dygnet runt

Företaget är ert levebröd, så alla säkerhetshot kan även hota den personliga tryggheten. Vi förstår att larmövervakning 24/7 är avgörande för att göra ett säkerhetssystem som mest effektivt (för både säkerhet och den personliga komforten). Vårt Säkerhetscenter är öppet dygnet runt, så när ett säkerhetshot uppstår kommer våra erfarna operatörer att finnas där.

Ett team av experter

STANLEY Securitys Säkerhetscenter anställer skickliga säkerhetsexperter som får tillgång till den senaste tekniken som krävs för att effektivt kunna övervaka alla typer av säkerhetssystem. Varje larmcentral lever upp till de högsta branschstandarderna och bemannas av ett tvåspråkigt team. Vårt engagemang för kvalitet är bara en av anledningarna till att vi har förtroende från branschledare, Fortune 500-företag och fler.

Fördelar

Fördelarna med att utnyttja Säkerhetscenters tjänster

Bar and line graph icon

Minskade kostnader för fysisk driftpersonal

Låt oss sköta administrationen av användare i ert säkerhetssystem så att ni kan fokusera på att driva kärnverksamheten. Via fjärradministration kan vårt Remote Team utföra de flesta uppgifter kopplade till att hantera anställda, användarkoder, behörighetsnivåer, etc. i ditt larmsystem.

Bell icon.

Bevakning 24/7

Genom att ansluta ert larmsystem till Säkerhetscenter har ni bevakning 24/7. Ni kan känna er trygga med att alla fastigheter och tillgångar är bevakade samt att ni får information direkt om ett problem skulle uppstå. 

Clock icon

Snabba åtgärder för er trygghet

Med säkerhetssystemen anslutna till vårt Säkerhetscenter kan vi inte bara ta emot larmsignaler och bilder utan vi kan också genomföra säkerhetshöjande åtgärder på plats på distans. Om ett larmsystem inte är tillkopplat när det skall så kan vi med en knapptryckning tillkoppla larmet och kraftigt minska tiden då säkerhetsrisker kunnat uppstå. En kameras intelligenta videoanalys kan också aktiveras så att våra operatörer snabbt kan göra bedömningar av situationen och vid behov avhysa obehöriga med hjälp av talade utrop eller tillkallande av polis och väktare.

Tool box icon.

Marknadens bredaste tjänsteutbud

Vårt Säkerhetscenter består inte bara av traditionella larmcentralstjänster, även om de så klart är mycket viktiga. Vi erbjuder även allt från fjärradministration av säkerhetssystem via moderna larmcentralstjänster till fjärrtekniska åtgärder och krishanteringstjänster, som sammantaget skapar en trygghet över lång tid för er verksamhet, oavsett situation eller omständighet. Vår affärsidé är att skydda både människan och de fysiska tillgångarna mot risker innan de ens uppstår genom smarta och kostnadseffektiva lösningar. Vi tillhandahåller en tryggare vardag.

FAQs

Kom igång med fjärrtjänster och Säkerhetscenters tjänster i dag