STANLEY Security Tillgänglighetsdeklarering

Som en del av Stanley Black & Decker strävar vi efter att vara det pålitliga namnet inom säkerhet - att bygga en säkrare, hälsosammare och effektivare värld. STANLEY Security är ett av världens största elektroniska säkerhetsföretag och med över 5 000 anställda över hela världen på 200 kontor har vi kunskapen, expertisen och resurserna för att tillhandahålla en personlig service för praktiskt taget alla kunder.

STANLEY Security är engagerad i digital tillgänglighet och att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivå A och AA och att följa Americans with Disabilities Act (ADA) effektiva kommunikationskrav och andra tillämpliga bestämmelser.

För att åstadkomma detta har vi samarbetat med eSSENTIAL Accessibility för att administrera vårt tillgänglighetsprogram och övervaka dess styrning. Deras tillgänglighetsprogram utvärderar och granskar våra digitala produkter fortlöpande i enlighet med bästa praxis och stöds av ett mångsidigt team av tillgänglighetsprofessionella, inklusive användare av hjälpmedel. Plattformen går dessutom över minimikraven för efterlevnad genom att göra en CX-teknologiapplikation tillgänglig för kunder som har problem med att skriva, gestikulera, flytta en mus eller läsa. Applikationen är gratis att ladda ner, och den innehåller verktyg som byte av mus och tangentbord, röstigenkänning, talaktivering, handsfree/touchfree-navigering och mer.

När du väljer en länk från våra webbsidor, som leder till en tredjepartshanterad webbplats, omfattas du av sekretess-, upphovsrätts-, säkerhets- och informationskvalitetspolicyer för den webbplatsen och vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att följa tillgänglighetskraven i avsnitt 508 i Rehabilitation Act och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vår verkställande direktör Jim Loree säger: "Mångfald och inkludering är avgörande för att nå vår vision, uppfylla vårt syfte och vara ett hållbart företag där de mest begåvade människorna kan frodas. En kultur som inte omfattar människor som ser, tänker och agerar annorlunda kommer helt enkelt inte att få den bästa lösningen eller resultatet." Att bygga inkluderande och tillgängliga digitala upplevelser är en förlängning av vårt företagsuppdrag. Vi vill höra från dig om du stöter på några tillgänglighetsproblem. Vänligen kontakta oss.