Värna Om Dina Tillgångar

Det handlar om mer än att bara skydda tillgångar. Nya tekniska genombrott ger upphov till helt nya lösningar som optimerar säkerheten – samtidigt som de är kostnadseffektiva.

Värna om dina tillgångar – samtidigt som du höjer effektiviteten i verksamheten 

Här är några exempel på hur säkerhetsteknik kan användas för att skydda värdefulla affärstillgångar, samtidigt som det bidrar till att öka effektiviteten.

Produktion

  • Spåra inventarier, övervaka användning och förhindra förlust med RTLS (Real Time Location Systems).
  • Övervaka produktionslinjer och identifiera mönster och trender med videoövervakning.
  • Begränsa och spåra åtkomst till enskilda anläggningar med åtkomstkontroll och besökshantering.

Logistik

  • Använd videoövervakning för att kontrollera när fordon och tillgångar anländer eller lämnar anläggningen.
  • Skydda utomhustillgångar med termisk perimeterdetektion.
  • Använd kartor och varningar för att spåra inventarier och undvika svinn och stölder med RTLS (Real Time Location Systems).

Handel

  • Använd videoövervakning för att identifiera mönster i kundflöden vid rusningstider eller för att avstyra kriminell aktivitet.
  • Förhindra och minimera interna stölder med system som förebygger förluster genom att övervaka och analysera tillgångar. 
  • Övervaka miljön i lager för att minska förluster eller skador med RTLS (Real Time Location Systems).

STANLEY Security UNA™ Ekosystem integrerar hälso-, säkerhets- och trygghetslösningar för hårdvara och mjukvara i en anpassningsbar upplevelse, så att du tillsammans kan skydda dina människor, värna om dina tillgångar, säkra dina nätverk och optimera driften.

Tala med en expert om att värna om dina tillgångar