Kiinteistöt, julkiset rakennukset ja toimitilat

Integroimalla turvaratkaisut saumattomasti ja kattavasti, turvaat toimitilat, kiinteistöt ja julkiset rakennukset.

Turvaa liike- ja julkiset rakennukset tehokkaasti

STANLEY Security on toimistojen, liiketilojen ja julkisten rakennusten saumattomien turvaratkaisujen integroinnin asiantuntija. Arvioimme ensin asiakkaan toimintaan ja infrastruktuuriin liittyvät riskit. Otamme huomioon myös korkeampaa turvallisuutta vaativat alueet, joissa voi olla tarve käyttää esimerkiksi biometrisiä tunnistusjärjestelmiä. 

Intergroitu turvaratkaisu voi sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

  • Ympäröivien alueiden turvallisuuden hallinta
  • Valvottujen alueiden turvallisuuden hallinta
  • Henkilöturvallisuuden hallinta
  • Vierailijoiden hallinta
Haasteet

Liike- ja julkisten rakennusten kohtaamat haasteet

Kiinteistöjen ja toimitilojen turvallisuuteen liittyvät haasteet vaihtelevat vierailijahallinnasta paloturvaan. Näiden riskien vähentäminen ja kyseisissä tiloissa työskentelevien terveyden ja turvallisuuden parantaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaamme.

Autamme yrityksiä selviytymään COVID-19:n vaikutuksista

Covid-19 vaikutukset tulevat näkymään kiinteistöjen, julkisten tilojen ja toimitilojen turvaratkaisuiden hankinnoissa.  Olipa tiloissa jo palattu paikan päälle tai jatketaan osin tai kokonaan työskentelyä etänä, STANLEY Security auttaa selviytymään näistä uusista haasteista. Kehitämme uusia ja päivitämme olemassa olevia ratkaisuja kosketusvapaista automaattiovista lämpötilan mittaukseen, jotta työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi heidän palatessaan toimistoon.

Woman uses phone with access control pad
Miksi Stanley Security?

Liikerakennusten turvaamisen asiantuntija

Yritykselle oikean turvajärjestelmän tai -palvelun löytäminen edellyttää rakennuksen ja tilan tarpeiden syvällistä ymmärtämistä. Turvallisuusasiantuntijamme työskentelevät kanssasi saadakseen selville erityisvaatimukset ja ottavat huomioon tarpeiden skaalautuvuuden, toiminnallisuuden, ominaisuudet ja mahdolliset erityisvaatimukset ennen kuin ehdotamme kustannustehokkainta ratkaisua.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme, miten voit parhaiten turvata kiinteistöjä, toimitiloja ja julkisia rakennuksia.