Datacenter

5 växande trender i datacenterbranschen

6 Minuter | Mars 25, 2022
Data

Med framväxten av datacentermarknaden expanderar datacenteroperatörerna snabbt till nya regioner så att de kan hänga med efterfrågan på ökad infrastruktur – vilket gör att de kräver fler metoder för att skydda sina tillgångar.

5 växande trender i datacenterbranschen

Företagsledare är medvetna om att datasäkerhet utgör en fundamental del i företagsdriften och datacentermarknaden har beräknats att växa till 143,4 miljarder USD år 2027. I linje med denna tillväxtbana expanderar datacenteroperatörer snabbt till nya regioner för att hålla jämna steg med efterfrågan på bättre infrastruktur. Denna expanderande marknad har ett växande behov av att skydda sina fysiska tillgångar, vilket också innebär ett ökat behov av innovation inom säkerhet riktad till datacentermarknaden för att möta de krav som uppstår i den kraftiga tillväxten. 

Vi ser en rad nya tekniker för ökad säkerhet på datacenter som även understödjer en stärkt säkerhetskultur  – en uppsättning av värderingar kring hur människor förväntas tänka på och närma sig säkerhet som delas av alla i en organisation – inklusive artificiell intelligens och LIDAR-teknik (ljusdetektering och sträckning).

Det är viktigt med säkerhetskultur för det räcker inte att bara implementera åtkomstkontroll och videoövervakningsteknik för att garantera säkerheten på ett datacenter. Du kan ha världens bästa säkerhetsutrustning, men om organisationen inte har en stark säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten kommer de enskilda medarbetarna inte att ändra sina vanor, vilket kan resultera i en mindre säker miljö. 

Säkerhetsåtgärderna måste avskräcka potentiella hot och stötta säkerhetsteamet med den support de behöver för att skydda datacentret. Dessa mål uppnås delvis genom att man drar nytta av de datainsikter som lagras i säkerhetssystemet för att driva och förstärka positiva beteenden och säkerhetsefterlevnad. 

När vi tittar på datacentersäkerhetens framtid ser vi fem växande trender som är viktiga att vara medveten om 2022:

LIDAR-teknik

LIDAR-tekniken har flugit relativt lågt under radarn, men det är en passande säkerhetslösning för datacenteranläggningar, både internt och externt, på grund av dess mångsidighet. Den kan identifiera olika föremål, såsom människor, djur och fordon, och läsa av vart de är på väg.
LIDAR-teknik kan samarbeta med övervakningskameror genom att föra över insamlad information och instruera säkerhetskamerorna att följa objektet. I sin tur kan säkerhetsteam använda LIDAR-teknik för att spåra personer eller föremål anonymt, vilket kan användas för att räkna antalet personer på en plats eller definiera var en person befinner sig med en hög grad av precision. 

Videoanalyser

Video som fångas upp av övervakningskameror används för att övervaka aktivitet runt ett datacenter, men genom att analysera innehållet kan man enkelt producera mer betydelsefulla insikter. AI-driven videoanalys tillhandahåller viktig information, såsom antalet personer på en viss plats, potentiella olycksområden, tailgating och misstänkta beteenden. Säkerhetspersonal kan använda denna typ av datainsikter för att driva strategiska beslut för en säkrare miljö.

Analyser via säkerhetsenheter förser datacenter med grundliga insikter i realtid om de aktiviteter som förekommer på anläggningarna. Det gör det möjligt för säkerhetsteam att identifiera vilka delar av datacentren som kan behöva en närmare granskning eller ytterligare säkerhetsåtgärder.

Säkerhet på serverrack-nivå

När det kommer till fysisk säkerhet är det många datacenter som glömmer bort att säkra på serverrack-nivå. Men detta är ett skyddsområde som blir allt viktigare. 

För att säkerställa att datacenter som används av flera parter har ordentligt skydd på serverrack-nivå kan åtkomstkontroll för specifika racks hanteras på individuell basis. Med hjälp av övervakningskameror kan all aktivitet bevakas om det skulle uppstå några olyckor eller avsiktliga brott. Genom att endast dela ut åtkomstkontroll för specifika racks till auktoriserad personal och koppla det till deras digitala åtkomstprofil kan man motarbeta brott samt minska risken för mänskliga misstag. 

Dataanalys förbättrar existerande säkerhetsprogram

Genom att maximera den data som redan finns i befintlig säkerhetsprogramvara kan man förbättra sitt skydd mot fysiska hot. Dataanalys blir ett allt viktigare verktyg på detta område då det omvandlar rå säkerhetsdata till konkreta insikter som kan användas för att förbättra verksamheten och fatta mer intelligenta beslut. Dessa data förbättrar också prediktiva system och tillhandahåller insikter som gynnar både drift och övergripande säkerhet. 

Ökad användning av Artificiell Intelligens (AI)

Fysiska säkerhetsintrång kan ibland uppstå på grund av mänskliga misstag. Integrera AI-baserad teknologi i datacentersäkerheten för att minska denna risk och etablera ett proaktivt försvarssystem som är förebyggande. Den handlingsbara intelligensen som genereras av AI möjliggör säkerhetsövervakning, situationell övervakning och villkorsbaserat underhåll. 

Datacenter kan dra nytta av AI-baserade analytiska kapaciteter för att skapa förebyggande strategier, som hjälper dem att identifiera när funktionaliteten i en säkerhetsanordning avtar (som när det krävs underhåll eller när en produkt behöver bytas ut). Det gör det möjligt för säkerhetsteam att lösa problem innan de uppstår och se till att det inte sker något som skulle kunna påverka datacentret negativt. 

Denna snabba tillväxt i datacenterbranschen kräver nya lösningar som kan säkerställa att säkerheten av datacenter växer i takt med expansionen. Trenderna vi har definierat här kan göra just det och även bidra till en stark säkerhetskultur som genomsyrar hela organisationen.

Ta kontakt med oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förbättra säkerheten på ditt datacenter.

Kontakta oss i dag

 

Friskrivningsklausul: Genom att använda bloggsektionen på denna webbplats ("Blogg") godkänner du villkoren i denna friskrivning, inklusive men inte begränsat till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Informationen på denna blogg är endast avsedd för informationsändamål. Sådan information är inte avsedd att ge råd om dina specifika säkerhetsbehov eller att ge juridisk rådgivning. Om du vill prata med en STANLEY Security-representant om dina specifika säkerhetsbehov, kontakta oss.