Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Vår anläggningsskötarutbildning syftar till att bygga förståelse, kunskap och intresse för skötsel och underhåll av brandlarmanläggningen som en del av byggnadens totala brandskydd.

UTBILDNINGEN

En anläggningsskötare behöver god förståelse och kunskap om sin brandlarmanläggning samt hur denna är en del av byggnadens totala brandskydd. Genom detta kan anläggningsskötaren också ta en aktiv del i företagets arbete med att minska antalet onödiga larm. Enligt SBF 110:8 är det ett krav att man som anläggningsskötare för automatiska brandlarm ska vara utbildad.

Målet med vår anläggningsskötarutbildning är att bygga förståelse, kunskap och intresse för skötsel och underhåll av brandlarmanläggningen som en del av byggnadens totala brandskydd.

Observera att utbildningarna hålls på svenska, digitalt via Zoom, och att tillhörande kurslitteratur endast finns tillgänglig på svenska.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN

Se nästa kurstillfälle och anmäl dig

Bokning av praktisk utbildning (efter genomförd teoretisk utbildning)
Namn
Genom att skicka in dina uppgifter accepterar du att vi använder din data i enlighet med vår sekretesspolicy och vårt behov av att kommunicera med dig via e-post eller telefon för att slutföra denna begäran.