Våre sertifiseringer

Stanley Security er godkjent etter ISO 9001:2015 Kvalitet og ISO14001:2015 Miljø.

Stanley Security er godkjent etter ISO 9001:2015 Kvalitet og ISO14001:2015 Miljø.

Stanley har godkjent hovedkontor og alle avdelingskontor, inklusive alarmstasjonen. Nytt i 2015-standarden er et endra sterkere fokus på kvalitet i kundeleveranse og tjenester.

Områdene godkjenningen gjelder for er:

Salg, installasjon og drift av sikkerhetsløsninger og 24/7 overvåkingstjenester. Herunder innbruddsalarm, brannalarm, adgangskontroll, videoovervåkning, varesikring, trygghetsalarm og integrerte løsninger.

Miljøprofil

Stanley Security AS er opptatt og å ta våre på miljøet og har i mange år hatt avtaler for returhåndtering av elektriske produkter, kabler og emballasje.

Vi vil være med på å ta et viktig samfunnsansvar og sørge for bærekraftig utvikling og vern av naturen.
Stanley Security er sertifisert etter ISO14001:2015.

Vi har returavtaler med RENAS og Grønt Punkt Norge som sørger for sikker og miljøvennlig håndtering og resirkulering av miljøavfall. Under kan du lese mer om de to selskapene:

Renas

Renas samlet i 2013 inn over 60 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Selskapet sikrer at avfallet behandles i henhold til myndighetskrav slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Grønt Punkt

Sammen med innsamlere og gjenvinningsbedrifter, og ikke minst hver enkelt avfallsbesitter, sørger Grønt Punkt Norge AS for at Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av brukt emballasje.